Valtiontukisäännöt

Näille sivuille on koottu EU:n keskeisiä valtiontukisääntöjä ja valtiontukisääntöihin liittyvä kansallinen lainsäädäntö:

  • vähämerkityksisiä eli de minimis -tukia koskeva asetus
  • yleinen ryhmäpoikkeusasetus
  • muita EU-säädöksiä
  • valtiontukien kasautumissääntö
  • kansallinen lainsäädäntö

Komission kilpailupääosaston verkkosivuille on koottu ajantasainen valtiontukia koskeva EU-lainsäädäntö.

Lisätietoja: Elisa FagerströmSamuli Miettinen ja Sissi Kohtala