Valtiontukisäännöt

Näille sivuille on koottu EU:n keskeisiä valtiontukisääntöjä ja valtiontukisääntöihin liittyvä kansallinen lainsäädäntö:

Komission kilpailupääosaston verkkosivuille on koottu ajantasainen valtiontukia koskeva EU-lainsäädäntö.

Lisätietoja: Sanna Nyyssölä ja Samuli Miettinen