Matkapalveluyhdistelmäasiain neuvottelukunta

Työ- ja elinkeinoministeriön asettama matkapalveluyhdistelmäasiain neuvottelukunta toimii Kilpailu- ja kuluttajaviraston yhteydessä. Neuvottelukunnan asettaminen perustuu matkapalveluyhdistelmien tarjoajista annetun lain (921/2017) 29 §:ään ja se asetetaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Nykyisen neuvottelukunnan toimikausi on 1.4.2022 – 31.3.2025. 

Neuvottelukuntaan kuuluu puheenjohtaja sekä vähintään viisi muuta jäsentä, joista yksi on varapuheenjohtaja. Neuvottelukunta on päätösvaltainen, kun läsnä on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kolme muuta jäsentä. Neuvottelukunnan jäsenten tulee olla matkapalveluyhdistelmäasioihin hyvin perehtyneitä.

Neuvottelukunnan tehtävänä on:

  1. seurata matkailualan kehitystä sekä matkapalveluyhdistelmien tarjoajista annetun lain soveltamista ja valvontaa,
  2. antaa lausuntoja ja
  3. tehdä esityksiä ja aloitteita lainsäädännön ja valvonnan kehittämiseksi.

Neuvottelukunnan kokoonpano 1.4.2022 – 31.3.2025.

Lisätietoja: Sari Alho