Finnveran kotimaan rahoitus

Finnvera Oyj on valtion omistama erityisrahoitusyhtiö. Se täydentää rahoituksellaan rahoitusmarkkinoita ja edistää alueiden, yritystoiminnan ja viennin kehitystä. Finnveran myöntämät lainat ja takaukset parantavat ja monipuolistavat erityisesti pk-yritysten mahdollisuuksia saada rahoitusta.     

Finnveralla on myös mahdollisuus merkitä yritysten joukkovelkakirjalainoja. Valtio osallistuu yhtiön pk-yrityksille kohdennettavan kotimaan rahoituksen luotto- ja takaustappioiden korvaamiseen, minkä vuoksi yhtiö voi antolainaustoiminnassaan ottaa suurempia riskejä kuin pankit tavallisesti.  

Yhtiön tehtävänä on korjata rahoituspalvelujen tarjonnassa esiintyviä puutteita, minkä vuoksi pääsääntönä on riskinjako muiden rahoittajien kanssa. Yhtiön toiminnalta edellytetään itsekannattavuutta.            

Finnveran kotimaan toimintaa ohjaavat sitä koskeva erityislainsäädäntö ja valtion asettamat elinkeino- ja omistajapoliittiset tavoitteet. Finnveran tulee ottaa toiminnassaan huomioon myös EU:n asettamat valtiontukisäännökset. Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa yhtiön elinkeinopoliittisesta ja omistajaohjauksesta.

Lisätietoja:

Jyrki Orpana