Valtiontakuurahasto

Valtiontakuurahasto turvaa Finnvera Oyj:n antamien vientitakuiden, takausten ja muiden rahastolaissa tarkoitettujen erityistakuiden sitoumusten täyttymisen.

Jos Finnveran myöntämien sitoumusten erillistulos yhtiössä muodostuu vuositasolla tappiolliseksi, eivätkä Finnveran oman vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan rahaston varat riittäisi tappion kattamiseen, tappio katetaan Valtiontakuurahastosta.

Jos rahastoidut varat eivät riittäisi tappion maksamiseen, tappio korvattaisiin valtion talousarviosta. Rahasto seuraa Finnveran vastuukantaa ja sen riskisyyttä sekä näiden suhdetta rahastoitujen varojen määrään.   

Valtiontakuurahasto vastaa myös entisen Valtiontakuukeskuksen ja sitä edeltäneiden vientitakuulaitoksen ja Valtiontakauslaitoksen antamista takuista, takauksista ja muista vastuusitoumuksista. Rahasto saa tuloja pääosin takaisinperintäsaamiskannan suorituksista.   

Toimielimet

Johtokunta

Kokoonpano toimikaudella 2020-2022:

Puheenjohtaja: hallitusneuvos Elise Pekkala, työ- ja elinkeinoministeriö
Jäsenet: lainsäädäntöneuvos Paula Kirppu, valtiovarainministeriö
apulaisjohtaja Juha Savolainen, Valtiokonttori
kaupallinen neuvos Kari Virtanen, työ- ja elinkeinoministeriö

Kaikilla on henkilökohtainen varajäsen.

Sihteeristö

Pääsihteeri: neuvotteleva virkamies Anu Jänkälä, työ- ja elinkeinoministeriö
Muu sihteeristö: talouspäällikkö Tarmo Narikka, Finnvera Oyj, aluepäällikkö Outi Homanen, Finnvera Oyj

Lisätietoja:

Anu Jänkälä, työ- ja elinkeinoministeriö