Valtiontakuurahasto

Valtiontakuurahasto turvaa Finnvera Oyj:n antamien vientitakuiden, takausten ja muiden rahastolaissa tarkoitettujen erityistakuiden sitoumusten täyttymisen.

Jos Finnveran myöntämien sitoumusten erillistulos yhtiössä muodostuu vuositasolla tappiolliseksi, eivätkä Finnveran oman vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan rahaston varat riittäisi tappion kattamiseen, tappio katetaan Valtiontakuurahastosta.

Jos rahastoidut varat eivät riittäisi tappion maksamiseen, tappio korvattaisiin valtion talousarviosta. Rahasto seuraa Finnveran vastuukantaa ja sen riskisyyttä sekä näiden suhdetta rahastoitujen varojen määrään.   

Rahaston varat 686 milj. € ja Finnveran rahaston varat noin 825 milj. € huomioiden rahastoidut varat yhteensä noin 1,5 mrd. € yhteensä riittävät Finnveran vastuiden kattamiseen (31.12.2019 tilannearvio).

Valtiontakuurahasto vastaa myös entisen Valtiontakuukeskuksen ja sitä edeltäneiden vientitakuulaitoksen ja Valtiontakauslaitoksen antamista takuista, takauksista ja muista vastuusitoumuksista. Rahasto saa tuloja pääosin takaisinperintäsaamiskannan suorituksista.

Toimielimet

Johtokunta

Kokoonpano toimikaudella 2020-2022 (varajäsenet suluissa):

Puheenjohtaja: hallitusneuvos Elise Pekkala (neuvotteleva virkamies Mika Björklund), työ- ja elinkeinoministeriö
Jäsenet: neuvotteleva virkamies Miki Kuusinen (lainsäädäntöneuvos Paula Kirppu), valtiovarainministeriö
apulaisjohtaja Anna von Knorring (apulaisjohtaja Juha Savolainen), Valtiokonttori
kaupallinen neuvos Kari Virtanen (hallinto- ja kehittämistoimintojen päällikkö Mia Jacobsson), työ- ja elinkeinoministeriö

Sihteeristö

Pääsihteeri: neuvotteleva virkamies Anne Rothovius, työ- ja elinkeinoministeriö
Muu sihteeristö: talouspäällikkö Tarmo Narikka, Finnvera Oyj, aluepäällikkö Outi Homanen, Finnvera Oyj

Lisätietoja:

Anne Rothovius