Muita energia-alan yhteistyöfoorumeita

Kansainvälinen energiafoorumi (IEF)

Kansainvälinen energiafoorumi IEF on öljyn ja maakaasun tuottaja- ja kuluttajamaiden välinen ministeritason vuoropuhelu. Ensimmäinen kokous pidettiin vuonna 1991. Suomi on IEF:n jäsen. IEF:n pääkonttori sijaitsee Riadissa, Saudi-Arabian kuningaskunnassa.

Energiaperuskirja (Energy Charter)

Energiaperuskirja (Energy Charter) säätelee investointien suojaa, energiaraaka-aineiden ja -tuotteiden kauppaa, kauttakulkua ja riitojenratkaisua. Euroopan energiaperuskirjajulistus allekirjoitettiin vuonna 1991. Sitä modernisoitiin vuonna 2015 ja sen nimeksi muuttui Kansainvälinen energiaperuskirja (International Energy Charter). Tuon julistuksen allekirjoittajia on yli 70. Vuonna 1994 tehtiin juridisesti sitova sopimus (Energy Charter Treaty), jonka allekirjoittajia on 52 Suomi mukaan lukien. Euroopan komissio on tehnyt ehdotuksen, jonka mukaan EU ja Euratom irtisanoutuisivat energiaperuskirjasta tehdystä sopimuksesta. 

Tiedote: Kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta EU:n irtautumiseksi energiaperuskirjasta

Lisätietoja: Elina Johansson

Muualla verkossa