Finnveran viennin rahoitus

Finnvera takaa viennin rahoitukseen liittyviä poliittisia tai kaupallisia riskejä. Poliittiset riskit ovat suomalaisen viejäyrityksen asiakkaan sijaintimaan taloudellisesta tai poliittisesta tilanteesta aiheutuvia riskejä. Kaupalliset riskit liittyvät joko ostajaan tai rahoittajapankkiin.

Finnvera Oyj on valtion omistama erityisrahoittaja ja Suomen virallinen vientitakuulaitos eli Export Credit Agency (ECA).       

Suomen Vientiluotto Oy:n vienninrahoituspalvelut ovat osa Finnveran toimintaa. Näitä palveluja ovat vientitakuut, vientiluottojen rahoittaminen ja korontasaus.     

Suomen Vientiluotto Oy antaa yrityksille ja luottolaitoksille OECD-ehtoisiin vienti- ja alusluottoihin liittyviä korontasaus- ja vientiluottotarjouksia. Se tekee korontasaussopimuksia kotimaisten ja ulkomaisten luotto- ja rahoituslaitosten kanssa ja rahoittaa vientiluottoja.      

Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa yhtiön elinkeinopoliittisesta ja omistajaohjauksesta. 

Lisätietoja:

Inkalotta Nuotio-Osazee