Finnveran viennin rahoitus

Finnvera Oyj on valtion omistama erityisrahoittaja ja Suomen virallinen vientitakuulaitos eli Export Credit Agency (ECA). Finnvera takaa viennin rahoitukseen riskejä.

Suomen Vientiluotto Oy:n vienninrahoituspalvelut ovat osa Finnveran toimintaa. Näitä palveluja ovat vientitakuut, vientiluottojen rahoittaminen ja korontasaus.     

Suomen Vientiluotto Oy antaa yrityksille ja luottolaitoksille OECD-ehtoisiin vienti- ja alusluottoihin liittyviä korontasaus- ja vientiluottotarjouksia. Se tekee korontasaussopimuksia kotimaisten ja ulkomaisten luotto- ja rahoituslaitosten kanssa ja rahoittaa vientiluottoja.      

Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa yhtiön elinkeinopoliittisesta ja omistajaohjauksesta. 

Tarkemmin Finnveran toiminnasta Finnveran sivuilta

Lisätietoja:

Inkalotta Nuotio-Osazee