Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

Arbetsgrupp ska bereda ändringar i bestämmelserna om konkurrensförbudsavtal

Arbets- och näringsministeriet
14.10.2019 9.32 | Publicerad på svenska 14.10.2019 kl. 10.15
Pressmeddelande

Arbets- och näringsministeriet har bett om förslag på medlemmar till en trepartsarbetsgrupp som ska bereda behövliga förslag till bestämmelser i arbetsavtalslagen i syfte att utvidga ersättningsskyldigheten så att den gäller alla konkurrensförbudsavtal.

Enligt regeringsprogrammet ska användningen av konkurrensförbudsavtal begränsas genom precisering av lagstiftningen.

– Avsikten är att få bort onödiga konkurrensförbudsavtal. De tillämpas rutinmässigt på arbetstagare som inte är nyckelpersoner. Vårt mål är en lösning där det för alla parter råder balans mellan skyldigheter och påföljder. Arbetsmarknadens funktion och företagens intressen ska beaktas samtidigt, säger arbetsminister Timo Harakka.

Enligt en tidigare arbetsgrupp som utrett konkurrensförbudsavtalen motsvarar de gällande bestämmelserna om konkurrensförbudsavtal inte längre till alla delar de förändringar som skett i arbetslivet.

Ordförande för arbetsgruppen är Seija Jalkanen, ledande sakkunnig vid arbets- och näringsministeriet.

Social- och hälsovårdsministeriet, Statens arbetsmarknadsverk, Finlands näringsliv, Kommunala arbetsmarknadsverket, Företagarna i Finland rf, Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf, Tjänstemannacentralorganisationen STTK rf, Akava ry och Kyrkans arbetsmarknadsverk har ombetts utse representanter till arbetsgruppen.

Ytterligare upplysningar:
Jenni Karjalainen, arbetsministerns specialmedarbetare, tfn 040 751 5496
Seija Jalkanen, ledande sakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 8952

 
Sivun alkuun