Hyppää sisältöön

Työryhmä valmistelemaan muutoksia kilpailukieltosopimuksiin

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 14.10.2019 9.32
Tiedote

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt ehdotukset jäseniksi kolmikantaiseen työryhmään, jonka tehtävänä on valmistella työsopimuslakiin tarvittavat säännösehdotukset korvausvelvollisuuden laajentamiseksi koskemaan kaikkia kilpailukieltosopimuksia.

Hallitusohjelmassa linjataan, että kilpailukieltosopimusten käyttöä rajataan täsmentämällä lainsäädäntöä.

– Tarkoituksena on karsia pois turhia kilpailukieltosopimuksia. Niitä sovelletaan rutiininomaisesti työntekijöihin, jotka eivät ole avainhenkilöitä. Tavoitteemme on ratkaisu, jossa velvoitteet ja seuraamukset ovat kaikkien osapuolten kannalta tasapainossa. Työmarkkinoiden toimivuus ja yritysten etu on huomioitava samanaikaisesti, sanoo työministeri Timo Harakka.

Aiemman kilpailukieltosopimuksia selvittäneen työryhmän mukaan kilpailukieltosääntelyn nykytila ei kaikilta osin enää vastaa työelämässä tapahtuneita muutoksia.

Työryhmän puheenjohtajana toimii johtava asiantuntija Seija Jalkanen työ- ja elinkeinoministeriöstä.

Työryhmään on pyydetty edustajat sosiaali- ja terveysministeriöstä, Valtion työmarkkinalaitoksesta, Elinkeinoelämän keskusliitto EK:sta, Kunnallinen työmarkkinalaitos KT:sta, Suomen Yrittäjät ry:stä, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry:stä, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry:stä, Akava ry:stä ja Kirkon työmarkkinalaitoksesta.

Lisätietoja:
työministerin erityisavustaja Jenni Karjalainen, p. 040 751 5496
johtava asiantuntija Seija Jalkanen, TEM, p. 029 504 8952

 
Sivun alkuun