Hoppa till innehåll

Finland deltar i EU:s vätgasprojekt – målet är att bekämpa klimatförändringen och förbättra industrins konkurrenskraft

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 17.12.2020 16.23 | Publicerad på svenska 22.12.2020 kl. 12.46
Pressmeddelande

Finland deltar i EU-projektet kring vätebaserad ekonomi. Målet är att uppmuntra industrin att börja framställa och använda ren vätgas samt att utveckla nya användningsändamål för den. Detta hjälper att nå Finlands mål om ett klimatneutralt samhälle före 2035.

Finland undertecknade den 17 december 2020 en vätgasdeklaration tillsammans med 21 andra EU-länder och Norge. I praktiken ger projektet finländska företag allt större möjligheter att medverka till att skapa en vätebaserad ekonomi i Europa.

EU stärker vätgasens roll i den industriella omvälvningen

Genom deklarationen understöds inrättandet av ett s.k. IPCEI-projekt kring väteekonomin och fastställs ramarna för projektet. Projektet är en del av genomförandet av Europeiska kommissionens vätestrategi. IPCEI är en förkortning för Important Project of Common European interest (viktigt projekt av gemensamt europeiskt intresse). För IPCEI-projekten gäller separata, lättare regler för statligt stöd, vilket betyder att staten kan stödja företag på ett mer flexibelt sätt än normalt. Finland gör senare en anmälan om statligt stöd till Europeiska kommissionen om finansieringsvillkoren.

De länder som deltar i EU:s vätgasgasdeklaration åtar sig att skapa vätebaserad ekonomi i Europa. Deklarationen har undertecknats av 23 länder som utöver Finland är Belgien, Bulgarien, Danmark, Estland, Frankrike, Grekland, Italien, Kroatien, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

– Vi kommer att stå i främsta ledet i Europa när det gäller att förnya vår industri. För att våra val ska vara lyckade behöver vi också satsa stort på forskning och utveckling. Genom projekten förbättrar vi sysselsättningen och konkurrenskraften och framför allt förnyar industrin och trafiken i en utsläppssnål riktning, säger näringsministerns statssekreterare Kimmo Tiilikainen som på Finlands vägnar undertecknade EU-ländernas vätgasdeklaration.

Vätgas är ett avgörande bidrag vid  övergången till ett klimatneutralt samhälle

Klimatneutralitetsmålet kommer i framtiden att förändra energiproduktionen, de industriella processerna, boendet och trafiken. Elförbrukningen mångdubblas och stora mängder el produceras i områden som har naturliga förutsättningar för en omfattande produktion av förnybar energi.

Elektricitet kan omvandlas till vätgas genom så kallade elektrolyser. Vätgas kan minska koldioxidutsläppen från energiindustrin, metallindustrin, den kemiska industrin, skogsindustrin och trafiken. Vätgas som framställs utsläppsfritt kan användas vid överföring och lagring av stora energimängder. Vätgas är också en råvara. Med hjälp av vätgas kan man tillverka utsläppsneutrala drivmedel till exempel för flygtrafiken.

Finland behöver i framtiden vätgaskompetens för att hantera den egna industrins koldioxidutsläpp. Den kemiska industrin och cementindustrin behöver i synnerhet vätgas för att minska utsläppen från processerna. Vätgas behövs för att framställa både fossila bränslen och biodrivmedel.

Mer information:

Janne Peltola, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7095
Timo Ritonummi, industriråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 4798
Reijo Munther, Head of EU Collaboration, Business Finland, tfn +358 50 557 7827
Markku Kivistö, Head of Industry, Cleantech, Invest In, Business Finland, tfn +358 50 486 2704

Tillbaka till toppen