Hoppa till innehåll

TEM-analyysi: Konserniin kuuluvien yritysten rooli on taloudessa aiemmin luultua suurempi

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 20.2.2020 10.06
Tiedote

Palkansaajien tutkimuslaitos selvitti työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta, miten kuva erikokoisten yritysten roolista kansantaloudessa muuttuu, kun yritysten kuuluminen konserneihin huomioidaan.

TEM:n tilaamassa tutkimuksessa selvitettiin aiempaa systemaattisemmin erikokoisten yritysten roolia kansantaloudessa, kun konserneihin kuuluminen huomioidaan. Pk-yrityksiä tarkastellaan usein erillisinä yrityksinä silloinkin, kun ne ovat konsernin osia. Tämä saa pienten ja keskisuurten yritysten kansantaloudellisen roolin näyttämään suuremmalta kuin silloin, jos konserneihin kuuluminen otettaisiin huomioon yrityskokoa määriteltäessä.

Tutkimus perustuu tilastotietoihin vuosilta 2008–2016.

Itsenäisten pk-yritysten vienti vähäisempää kuin oletettu

Tutkimuksen mukaan työpaikkoja syntyy ja häviää enemmän itsenäisissä pk-yrityksissä kuin konserniin kuuluvissa pk-yrityksissä tai suurissa yrityksissä. Tämän yritysten sisäisen henkilöstökasvun ohella uusien yritysten synty, vanhojen yritysten poistuminen ja yritysten siirtyminen kokoluokasta toiseen muuttavat kunkin yrityskokoluokan henkilöstöä. Tällä tavoin yhteenlaskettu työpaikkojen määrän kasvu on vahvinta konserneihin kuuluvissa pk-yrityksissä.

Itsenäisten pk-yritysten osuus sekä tavaraviennistä että palvelujen viennistä on pienempi kuin aiempien tutkimustulosten valossa olisi voinut olettaa.

Kun sekä kotimaisiin että kansainvälisiin konserneihin kuuluminen huomioidaan, jää itsenäisten pk-yritysten osuus tavaraviennistä noin 7 prosenttiin ja palveluviennistä vain 2 prosenttiin. Pk-yritysten viennistä kasvava osa on ollut sellaisten yritysten vientiä, jotka kuuluvat kansainvälisiin konserneihin, mutta ovat Suomessa olevalta osaltaan pk-yrityksiä.

Samalla tavoin pk-yritysten tuottavuus on noin 8 prosenttia alhaisempi kuin silloin, jos konserneihin kuulumista ei huomioida. Eron tärkein syy on, että tuottavuus on pk-yritysten keskimääräistä tuottavuutta korkeampi yrityksissä, jotka kuuluvat kansainvälisiin konserneihin ja lasketaan suomalaiselta osaltaan keskisuuriksi.

Tutkimuksessa on tarkasteltu myös yritystukien jakautumista. Tulosten mukaan yritystuet on pääosin myönnetty itsenäisille pk-yrityksille.

Lisätiedot:
ennustepäällikkö Ilkka Kiema, Palkansaajien tutkimuslaitos, p. (09) 2535 7304, etunimi.sukunimi(at)labour.fi
neuvotteleva virkamies Pertti Hämäläinen, työ- ja elinkeinoministeriö, p. 0295 063 516 ja etunimi.sukunimi(at)tem.fi

Tillbaka till toppen