Hoppa till innehåll

ANM-analys: Rollen för de företag som hör till en koncern är större än vad man tidigare trott

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 20.2.2020 10.06 | Publicerad på svenska 21.2.2020 kl. 9.15
Pressmeddelande

Löntagarnas forskningsinstitut utredde på uppdrag av arbets- och näringsministeriet hur bilden av rollen för företag i olika storlekar förändras när man beaktar att företagen hör till koncerner.

I studien som ANM beställde utreddes rollen för företag i olika storlekar i samhällsekonomin mer systematiskt när man beaktar att de hör till koncerner. Små och medelstora företag granskas ofta som separata företag även när de utgör delar av en koncern. Detta får små och medelstora företags samhällsekonomiska roll att se större ut jämfört med att man skulle beakta att de hör till koncerner vid bestämningen av företagets storlek.

Studien baserar sig på statistiska uppgifter från åren 2008–2016.

Självständiga små och medelstora företags export mindre än vad som antagits

Enligt studien skapas och försvinner arbetsplatser mer i självständiga små och medelstora företag än i små och medelstora företag eller stora företag som hör till en koncern. Denna uppkomst av nya företag vid sidan om företags interna personaltillväxt, gamla företags bortfall och företags övergång från en storleksklass till en annan förändrar personalen i respektive storleksklass. Den på detta sätt sammanräknade ökningen av antalet arbetsplatser är starkast i klassen för små och medelstora företag som hör till koncerner.

De självständiga små och medelstora företagens andel av både varuexporten och tjänsteexporten är mindre än vad som hade kunnat antas i ljuset av tidigare forskningsresultat.

När man beaktar att företag hör till både nationella och internationella koncerner, är de självständiga små och medelstora företagens andel av varuexporten cirka 7 procent och av tjänsteexporten endast 2 procent. Av små och medelstora företags export har en växande andel varit sådana företags export som hör till internationella koncerner, men som utgör små och medelstora företag i Finland.

På samma sätt är små och medelstora företags produktivitet cirka 8 procent lägre jämfört med om man inte beaktar att de hör till koncerner. Den viktigaste orsaken till skillnaden är att produktiviteten är högre i företag som hör till internationella koncerner och vars finländska del räknas som medelstor jämfört med den genomsnittliga produktiviteten i små och medelstora företag.

Studien har även granskat fördelningen av företagsstöd. Enligt resultaten har företagsstöden i huvudsak beviljats självständiga små och medelstora företag.

Ytterligare upplysningar:
Ilkka Kiema, prognoschef, Löntagarnas forskningsinstitut, tfn (09) 2535 7304, fornamn.efternamn(at)labour.fi
Pertti Hämäläinen, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 063 516, fornamn.efternamn(at)tem.fi

Tillbaka till toppen