Hoppa till innehåll
Media

ANM:s anvising: Person som ansöker om tillfälligt skydd har rätt att arbeta i Finland

8.4.2022 15.07

Välkommen till Finland! När du ansöker om tillfälligt skydd, får du fritt arbeta i Finland inom alla branscher. På den finländska arbetsmarknaden behövs kunnande av många slag. De här anvisningarna hjälper dig att komma igång när du vill söka jobb.

Rätt att arbeta i Finland

EU-länderna har beslutat att bevilja personer som flytt från kriget i Ukraina tillfälligt skydd. Du kan ansöka om tillfälligt skydd genom att kontakta polisen eller gränsmyndigheterna, när du kommer till landet. Du har rätt att arbeta i Finland så snart du har ansökt om tillfälligt skydd. Du får också arbeta som enskild näringsidkare.

Du kan ha fått uppehållstillstånd också på någon annan grund. I så fall beror din rätt att arbeta på vilken slags tillstånd du har. Du får också vistas utan visum i Finland i 90 dagar, om du kommer till Finland från ett annat Schengenland och du har ett biometriskt pass. Då är din rätt att arbeta dock strikt begränsad. 

Under de senaste åren har många ukrainare varit säsongsarbetare inom jord- och skogsbruket i Finland. Även i år behövs det cirka 16 000 säsongsarbetare. Om du är intresserad av säsongsarbete, lönar det sig att ansöka om tillfälligt skydd, så att du kan arbeta fritt inom vilken bransch som helst efter du har ansökt om tillfälligt skydd. 

Personer som söker eller får tillfälligt skydd i Finland har rätt till mottagningspenning, som tryggar den oundgängliga försörjningen. Mottagningspenning kan du ansöka om hos en flyktingförläggning. Du kan dock beviljas mottagningspenningen endast om du inte kan försörja dig till exempel genom att arbeta. 

På den finländska arbetsmarknaden behövs kompetens av många olika slag
I Finland behövs personer med många slags kunskaper. Det finns jobb för både högskoleutbildade och sådana som har någon yrkesexamen. Särskilt många jobb finns det inom it-branschen, social- och hälsovården, byggbranschen, hotell- och restaurangbranschen, industrin samt städ- och fastighetsbranschen. Inom alla dessa branscher arbetar det redan många ukrainare. I vissa uppgifter kan dock utbildnings- eller språkkrav begränsa vilka personer som kan anställas. 

Det finns olika slags hjälp att få när du söker jobb 

När du har ansökt om tillfälligt skydd i Finland, registreras du vid en flyktingförläggning, och personalen där hjälper dig. Om du vill arbeta, kan personalen vid förläggningen hänvisa dig till en arbets- och näringsbyrå, som hjälper sådana som söker jobb. Arbets- och näringsbyrån ger dig råd om att söka jobb och kan erbjuda dig tjänster som kan främja dina möjligheter att få jobb. Du kan till exempel få gå en kurs i finska eller svenska. 

Arbets- och näringsbyråerna har också mycket information om lediga jobb. Lediga jobb i Finland kan du också hitta till exempel via webbtjänsterna Jobs in Finland och Töitä Suomesta

Handböcker ger mer information om att söka jobb eller få hjälp med vardagsärenden

När du får uppehållstillstånd, ger Migrationsverket dig en Välkommen till Finland -handbok eller -broschyr (finns på ryska och engelska, broschyren finns snart också på ukrainska). Mer information om arbetslivet och arbetstagarens rättigheter i Finland finns i broschyren Arbeta i Finland (finns på bland annat ukrainska och ryska) och i handboken Utländsk arbetstagare i Finland (finns på bland annat ukrainska och ryska). 

I många kommuner i Finland finns det också väglednings- och rådgivningstjänster som är avsedda för invandrare. Där kan du få hjälp med utmaningar i vardagen. En del av dem erbjuder hjälp på många språk.

I Finland har alla rätt att arbeta på rättvisa villkor 

I Finland har alla rätt till ett tryggt och rättvist arbetsliv. Det föreskrivs i lag om minimianställningsvillkor. De gäller till exempel lönen, maximalt tillåten arbetstid och förbud mot diskriminering i arbetslivet. I Finland är det förbjudet att ta betalt för att förmedla arbete eller ge någon ett jobb. Om du stöter på osakligt bemötande i arbetslivet, kan du kontakta personalen vid flyktingförläggningen, arbetarskyddsmyndigheterna eller Brottsofferjouren

Om någon försöker pressa dig att betala förmedlingsarvode, att arbeta under dåliga anställningsvillkor eller att delta i sexuella handlingar eller begå brott i utbyte mot jobb, boende eller hjälp, är det bäst att be om hjälp av flyktingförläggningens personal eller någon annan myndighet. Hjälpsystemet för offer för människohandel är en myndighet som också kan hjälpa vid behov. Information om hjälpsystemet för offer för människohandel finns också på ukrainska: ihmiskauppa.fi/ukr, ryska: ihmiskauppa.fi/rus och engelska: humantrafficking.fi.

Mer information:

Anvisning på ukrainska
Особи, яким надано тимчасовий захист, мають право працювати у Фінляндії

Anvisning på ryska
Получатель временной защиты имеет право работать в Финляндии

Tillbaka till toppen