Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

Asetus räjähteiden valmistuksen ja varastoinnin valvonnasta päivitetty

Työ- ja elinkeinoministeriö
25.6.2015 13.00
Tiedote

Hallitus antoi 25.6.2015 asetuksen räjähteiden valmistuksen ja varastoinnin valvonnasta. Se koskee muun muassa räjähteiden valmistuslaitosten ja varastojen lupamenettelyitä ja valvontaa. Asetuksella tarkennetaan vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain säännöksiä ja pyritään selkeyttämään nykyistä sääntelyä.

Uudella asetuksella toimeenpannaan myös uuden vaarallisista aineista aiheutuvien suuronnettomuusvaarojen torjunnasta annetun direktiivin vaatimuksia. Pääosin nämä Seveso III-direktiivin vaatimukset on toimeenpantu vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain muutoksella sekä valtioneuvoston asetuksella vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta. Nämä säädökset tulivat voimaan 1.6.2015.

Asetuksessa säädellään räjähteiden ja myös ilotulitteiden luovutus-, hallussapito- ja käyttörajoituksista, jotka pysyvät lähes ennallaan.

Asetuksella toimeenpannaan osittain myös uusi pyroteknisiä tuotteita koskeva direktiivi. Asetuksessa säädetään muun muassa pyroteknisten tuotteiden (mukaan lukien ilotulitteiden) kansallisia rajoituksista eli esimerkiksi se, mitä ilotulitteita ei saa luovuttaa kuluttajan käyttöön.

Muilta osin pyroteknisistä tuotteista säädetään 1.7.2015 voimaan tulevilla pyroteknisten tuotteiden vaatimustenmukaisuudesta annetulla lailla ja valtioneuvoston asetuksella.

Asetus tulee voimaan 1.7.2015 ja sillä korvataan nykyinen räjähdeasetus. Lähiaikoina tullaan lisäksi antamaan valtioneuvoston asetus räjähteiden valmistuksen, käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimuksista.

Lisätiedot:
teollisuusneuvos Tapani Koivumäki, TEM, p. 029 506 3722

ylitarkastaja Pauliina Kanerva, TEM, p. 029 506 0160

 
 
Sivun alkuun