ELY-keskusten tulossopimukset 

ELY-keskusten monivuotiset tulossopimukset kuluvalle hallituskaudelle valmisteltiin syyskaudella 2023 ja allekirjoitettiin tammikuussa 2024. Tulossopimuksia tarkistetaan joka syksy ja tarvittaessa alustavasti asetettuja tavoitteita päivitetään.

Tulossopimukset on tehty noudattaen soveltuvin osin valtiovarainministeriön toukokuussa 2023 antamaa ohjeistusta ja valtioneuvostolle laadittua yhteistä tulossopimuspohjaa sekä AVI ja ELY –strategian 2024-2027 rakennetta. Tulossopimusten tavoitteet perustuvat hallitusohjelmasta johdettuun em. strategia-asiakirjaan ja tukevat maakuntaohjelmien tavoitteita.

ELY-keskusten tulossopimukset

Liitteet ELY-keskusten tulossopimuksiin
Liitteet KEHA-keskuksen tulossopimukseen

Etelä-Pohjanmaa 2024
Etelä-Pohjanmaa 2023
Etelä-Pohjanmaa 2022
Etelä-Pohjanmaa 2021
Etelä-pohjanmaa 2020
Etelä-pohjanmaa 2019

Etelä-Savo 2024
Etelä-Savo 2023
Etelä-Savo 2022
Etelä-Savo 2021
Etelä-Savo 2020
Etelä-Savo 2019

Häme 2024
Häme 2023
Häme 2022
Häme 2021
Häme 2020
Häme 2019

Kaakkois-Suomi 2024
Kaakkois-Suomi 2023
Kaakkois-Suomi 2022
Kaakkois-Suomi 2021
Kaakkois-Suomi 2020
Kaakkois-Suomi 2019

Kainuu 2024
Kainuu 2023
Kainuu 2022
Kainuu 2021
Kainuu 2020
Kainuu 2019

Keski-Suomi 2024
Keski-Suomi 2023
Keski-Suomi 2022
Keski-Suomi 2021
Keski-Suomi 2020
Keski-Suomi 2019

Lappi 2024
Lappi 2023
Lappi 2022
Lappi 2021
Lappi 2020
Lappi 2019

Pirkanmaa 2024
Pirkanmaa 2023 
Pirkanmaa 2022
Pirkanmaa 2021
Pirkanmaa 2020
Pirkanmaa 2019

Pohjanmaa 2024
Pohjanmaa 2023
Pohjanmaa 2022
Pohjanmaa 2021
Pohjanmaa 2020
Pohjanmaa 2019

Pohjois-Karjala 2024
Pohjois-Karjala 2023
Pohjois-Karjala 2022
Pohjois-Karjala 2021
Pohjois-Karjala 2020
Pohjois-Karjala 2019

Pohjois-Pohjanmaa 2024
Pohjois-Pohjanmaa 2023
Pohjois-Pohjanmaa 2022
Pohjois-Pohjanmaa 2021
Pohjois-Pohjanmaa 2020
Pohjois-Pohjanmaa 2019

Pohjois-Savo 2024
Pohjois-Savo 2023
Pohjois-Savo 2022
Pohjois-Savo 2021
Pohjois-Savo 2020
Pohjois-Savo 2019

Satakunta 2024
Satakunta 2023
Satakunta 2022
Satakunta 2021
Satakunta 2020
Satakunta 2019

Uusimaa 2024
Uusimaa 2023
Uusimaa 2022
Uusimaa 2021
Uusimaa 2020
Uusimaa 2019

Varsinais-Suomi 2024
Varsinais-Suomi 2023
Varsinais-Suomi 2022
Varsinais-Suomi 2021
Varsinais-Suomi 2020
Varsinais-Suomi 2019

KEHA-keskus 2024
KEHA-keskus 2023
KEHA-keskus 2022
KEHA-keskus 2021
KEHA-keskus 2020
KEHA-keskus 2018-2019