ELY-keskusten tulossopimukset 2016

ELY-keskusten uudet tulossopimukset valmisteltiin vuonna 2015. Ne noudattavat valtion tulosprismaa ja strategia-asiakirjan rakennetta.  Sopimus sisältää ELY-keskusten toiminnan kannalta keskeisimmät sekä muutosta vaativat asiat, jotka perustuvat hallitusohjelmasta johdettuun strategia-asiakirjaan ja tukevat maakuntaohjelman tavoitteita.

Tulosneuvottelut käytiin joulukuussa 2015.

ELY-keskusten tulossopimukset

Etelä-Pohjanmaa
Etelä-Savo
Häme
Kaakkois-Suomi
Kainuu
Keski-Suomi
Lappi
Pirkanmaa
Pohjanmaa
Pohjois-Karjala
Pohjois-Pohjanmaa
Pohjois-Savo
Satakunta
Uusimaa
Varsinais-Suomi

Lisätietoja: Ritva Hakkarainen