Yrittäjyyden neuvottelukunta

Yrittäjyyden neuvottelukunta toimii työ- ja elinkeinoministeriön vetovastuulla. Neuvottelukunnan asettamisen taustalla on valtioneuvoston periaatepäätös yrittäjyydestä. 

Yrittäjyyden neuvottelukunnan tehtävät:

 1. Toimia neuvoa-antavana elimenä yrittäjyyteen liittyvissä strategisissa kokonaisuuksissa.
 2. Tuoda valmisteluun keskeisen sidosryhmän – yrittäjien – näkökulmat ja palautteet sekä antaa ehdotuksia ministeriöille/valtioneuvostolle tarvittavista toimista.
 3. Keskustella yrittäjyyspolitiikan kehittämisen kysymyksistä sekä edistää poikkihallinollista yhteistyötä.
 4. Seurata ja ennakoida yrittäjyyden toimintaympäristön kehitystä ja toimenpiteiden vaikutusta sekä tunnistaa tarvittavia toimia kansallisella, EU- ja globaalilla tasolla.
 5. Vaikuttaa yrittäjyyden tavoitteisiin hallituskausittain muun muassa tunnistamalla tärkeimmät toimenpiteet kilpailukykyisen ja vakaan yrittäjyyden toimintaympäristön kehittämiseksi.

Neuvottelukunnan toimikausi on kolmivuotinen ajalle 3.10.2022–2.10.2025. Neuvottelukunta kokoontuu 3–4 kertaa vuodessa. Jäsenistä 13 on yrittäjiä ja 10 muuta jäsentä ovat valtionhallinnosta, yliopistoista ja kuntasektorilta.

Kokoonpano

Puheenjohtaja: Petri Peltonen, alivaltiosihteeri, työ- ja elinkeinoministeriö

Jäsenet

 • Anne Kangas, toimitusjohtaja, Hoitokoti Päiväkumpu Oy (varapuheenjohtaja), edustaa tahoa Elinkeinoelämän keskusliitto
 • Jussi Tuohino, hallituksen puheenjohtaja, Arctic Infra Oy, edustaa tahoa Elinkeinoelämän keskusliitto
 • Petri Salminen, puheenjohtaja, Suomen Yrittäjät
 • Anne Niemi, hallituksen jäsen, Suomen Yrittäjät
 • Mikko Isotalo, toimitusjohtaja, Lujabetoni Oy, edustaa tahoa Keskuskauppakamari
 • Toni Pokela, toimitusjohtaja, Pokela Oy Iso Omena, edustaa tahoa Keskuskauppakamari
 • Tomi Lantto, toimitusjohtaja, Katri Antell Oy, edustaa tahoa Perheyritysten liitto
 • Eeva Kovanen, toimitusjohtaja, Kovanen Capital Oy, edustaa tahoa Perheyritysten liitto
 • Sami Ensio, toimitusjohtaja, Innofactor Oyj, edustaa tahoa Kasvuryhmä
 • Nina Orvola, hallituksen puheenjohtaja, Kotivara Yhtiöt, edustaa tahoa Kasvuryhmä
 • Pekka Hosio, toimitusjohtaja, Champion Door Oy, edustaa tahoa Oulun yliopisto
 • Anne Paso, luova johtaja, Lovi Oy, edustaa tahoa Oulun yliopisto
 • Riikka Pakarinen, toimitusjohtaja, edustaa tahoa Start Up -yhteisö
 • Taina Eckstein, budjettineuvos, valtiovarainministeriö
 • Petri Lempinen, ylijohtaja, opetus- ja kulttuuriministeriö
 • Matti Muhos, professori, Oulun yliopisto, Kerttu Saalasti Instituutti
 • Jarna Heinonen, professori, Turun Yliopisto
 • Marjo Ilmari, Senior Director, Business Finland
 • Pekka Keränen, johtaja, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
 • Anna Karppinen, aluejohtaja, Finnvera Oyj
 • Paula Miettinen, johtaja, Helsingin kaupunki
 • Mika Ingi, kaupunginjohtaja, Liedon kaupunki
 • Leena Perämäki, toimitusjohtaja, Into Seinäjoki Oy

Sihteeristö

 • Natalia Härkin, pääsihteeri, neuvotteleva virkamies, työ- ja elinkeinoministeriö
 • Anne Pesola, johtaja asiantuntija, työ- ja elinkeinoministeriö
 • Kari Alanko, erityisasiantuntija, työ- ja elinkeinoministeriö
 • Ilkka Harju, lainsäädäntöneuvos, valtiovarainministeriö
 • Kirsi Kaunisharju, kulttuuriasiainneuvos, opetus- ja kulttuuriministeriö
 • Anne Niemi, hallituksen jäsen, Suomen Yrittäjät

Lisätiedot: neuvotteleva virkamies Natalia Härkin