ELY-keskusten ohjaus

Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa ELY-keskusten ja TE-toimistojen hallinnollisesta ohjauksesta sekä keskusten ja niiden alaisina toimivien työ- ja elinkeinotoimistojen (TE-toimistot) palvelujen ja toiminnan kehittämisestä.

ELY-keskusten ohjausta tehdään yhteistyössä muiden hallinnonalojen kanssa. Yhteistyötä varten on perustettu ELY-keskusten johtoryhmä, joka koostuu ohjaavien ministeriöiden kansliapäälliköistä ja ELY-keskusten ylijohtajien edustajasta sekä lisäksi asiantuntijajäseninä ovat hallinnonalojen määräämät johtajat ja virastopäälliköt.

Johtoryhmän käsiteltäväksi asioita valmistelee poikkihallinnollinen OHJAUS-valmisteluryhmä, jossa ovat edustettuina keskuksia ohjaavien tahojen lisäksi ELY-keskukset ja niiden henkilöstö.

Aluehallintovirastoilla ja ELY-keskuksilla on yhteinen strategia-asiakirja sekä lisäksi kullakin aluehallintovirastolla ja ELY-keskuksella sekä ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskuksella (KEHA-keskus) on yksi tulossopimus.

Strategia-asiakirja ja tulossopimukset laaditaan hallituksen toimikaudeksi ja niiden sisältö tarkistetaan tarvittaessa vuosittain ottaen huomioon valtiontalouden kehykset ja valtion talousarvio.

Aluehallintovirastojen ja ELY-keskusten ohjaus

 

Kevyempi, poikkihallinnollisempi, yhtenäisempi ohjaus

Tavoitteena on strateginen, poikkihallinnollinen ja yhtenäinen ELY-keskusten ohjaus. Lähtökohtana asiakirjojen valmistelussa on, että linkitys hallitusohjelmasta ja valtiontalouden suunnittelusta tulosohjausasiakirjoihin on selkeä. ELY-keskusten tulossopimuksissa otetaan lisäksi huomioon maakuntien kehittämisen painopisteet.

LisätietojaMarko Laiho