Yrittäjyyspolitiikka

Yrittäjyyspolitiikan tavoitteena on luoda suotuisa ja kannustava ympäristö yrittäjyydelle, edistää yritysten perustamista ja kasvua, luoda työpaikkoja, edistää innovaatioita ja talouskasvua sekä parantaa yritysten kilpailukykyä. Samoin tavoitteena on edistää yleistä myönteistä ja kannustavaa yritteliäisyyden, aloitteellisuuden ja toimeliaisuuden ilmapiiriä ja kulttuuria yhteiskunnassa. 

Yrittäjyyspolitiikkaa on edistetty laatimalla mm. yrittäjyysstrategia sekä valtioneuvoston periaatepäätös yrittäjyydestä. Lisäksi yrittäjyyden neuvottelukunta toimii neuvoa-antavana elimenä yrittäjyyteen liittyvissä strategisissa kokonaisuuksissa.

Kasvuyrittäjyyden osalta tavoitteena on lisätä erityisesti keskisuurten kasvuyritysten määrää.

Lisätietoja:

neuvotteleva virkamies Jaana Lappi