Yrittäjyyspolitiikka

Yrittäjyyspolitiikan tavoitteena on luoda suotuisa ja kannustava ympäristö yrittäjyydelle, edistää yritysten perustamista ja kasvua, luoda työpaikkoja, edistää innovaatioita ja talouskasvua sekä parantaa yritysten kilpailukykyä. Samoin tavoitteena on edistää yleistä myönteistä ja kannustavaa yritteliäisyyden, aloitteellisuuden ja toimeliaisuuden ilmapiiriä ja kulttuuria yhteiskunnassa. 

Yrittäjyyspolitiikan lähtökohtana on ajankohtainen tilannekuva yrittäjyydestä.

Marinin hallituskaudella yrittäjyyspolitiikkaa toteutettiin laatimalla yrittäjyysstrategia sekä valtioneuvoston periaatepäätös yrittäjyydestä. Lisäksi käynnistettiin yrittäjyyden neuvottelukunta.

Lisätiedot:
neuvotteleva virkamies Jaana Lappi