Aluehallintovirastojen ja ELY-keskusten yhteinen strategia antaa suunnan valtion aluehallinnon toiminnalle

Valtion aluehallinnon yhteinen strategia-asiakirja vuosille 2024-2027, Kestävää tulevaisuutta tekemässä – yhdessä ja lähellä, ohjaa aluehallinnon virastoja hallitusohjelman toimeenpanossa sekä toiminnan ja rakenteiden uudistamisessa. 

Valtion aluehallinnon – aluehallintovirastojen (AVI) ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY-keskus) – toimialat ja tehtävät ovat moninaiset. Virastojen tehtäviin kuuluu kehittämistä, rahoittamista, ohjausta ja valvontaa, perusinfran toimivuudesta ja ylläpidosta vastaamista sekä kansalaisten ja yritysten oikeusturvasta ja palveluista huolehtimista. Laajan toimintakentän keskeisimmät tavoitteet on koottu strategia-asiakirjaan yhdeksi yhteiseksi kokonaisuudeksi.

Asiakirjassa strategiset painopisteet on jaettu neljään sisältöalueeseen: 

  • turvaamme hyvinvointia ja yhdenvertaisuutta,
  • lisäämme elinvoimaa,
  • toteutamme kestävää ja puhdasta siirtymää ja
  • edistämme varautumista ja kokonaisturvallisuutta.

Toiminnan kehittämiselle on asetettu kolme painopistettä:

  • hyvinvoiva henkilöstö ja työyhteisö,
  • erinomainen asiakaskokemus ja sidosryhmäyhteistyö sekä
  • digitalisoidut ja sujuvat prosessit.

Valitut painopisteet toteuttavat hallitusohjelman linjauksia ja niissä heijastuvat myös toimintaympäristön muutos sekä virastojen tehtävät määrittävä lainsäädäntö. Hallitusohjelman mukainen syyskuussa 2023 käynnistynyt valtion aluehallinnon uudistaminen näkyy strategia-asiakirjassa toimintatapalinjauksina: valtion aluehallinto toimii jatkossakin poikkihallinnollisesti ja monialaisesti alueilla, ja lisäksi toimintakykyä pidetään yllä ja toimintaa yhtenäistetään aluehallinnon virastorakenteita uudistettaessa.

Strategia ohjaa ja antaa yhteisen raamin valtion aluehallinnon virastojen eli kuuden aluehallintoviraston, 15 ELY-keskuksen, Ahvenanmaan valtionviraston sekä KEHA-keskuksen toiminnan tarkemmalle suunnittelulle ja toiminnallisten tavoitteiden asettamiselle. 

Vuosien 2020-2023 asiakirjat