Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

Ministrarna Lintilä och Skinnari främjar virtuellt exporten till Tyskland

Arbets- och näringsministeriet
28.10.2020 13.53
Pressmeddelande
Elinkeinoministeri Mika Lintilä ja kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari lähikuvassa kahdesta erillisesti kuvasta koostetussa yhdistelmässä.
Näringsminister Mika Lintilä och utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari.

Näringsminister Mika Lintilä och utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari gör ett virtuellt Team Finland-besök i Tyskland 29.10.2020. Målet är att intensifiera relationerna mellan finländska och tyska företag i synnerhet inom batteriindustri, bio- och cirkulärekonomi och digitalisering av hälsovårdstjänsterna.

För att klara av den ekonomiska kris som coronapandemin orsakat krävs strukturella förändringar, vilket möjliggör ett ännu intensivare handelssamarbete mellan Finland och Tyskland.

Båda ländernas regeringar har styrt stimulansmedel för att klara av pandemin, i synnerhet till den digitala och gröna omställningen inom ekonomin. Digitaliseringen av industrin och lösningarna för en hållbar ekonomi har en viktig roll i båda ländernas framtid.

– Elektrifieringen av samhället är en framtidstrend där finländskt kunnande och batterimineraler har mycket att ge när vi i samarbete bygger upp en europeisk batteriindustri. Dessutom inleder Finland till exempel inom industrisektorerna ett nationellt program för artificiell intelligens 4.0 för att påskynda ibruktagandet av artificiell intelligens, säger minister Lintilä.

Ministrarnas gemensamma Team Finland-besök är det första ministerledda exportfrämjande besöket som har genomförts helt virtuellt.

– Coronakrisen har lyft fram digitaliseringens många möjligheter också när det gäller att främja exporten. Virtualitet gör det möjligt att genomföra exportfrämjande evenemang och företagsfrämjande samt att presentera Finlands förmågor på ett nytt, innovativt och platsoberoende sätt, säger minister Skinnari.

Under besöket ordnas olika workshoppar och företagsmarknadsföringsmöten för företag med hjälp av vilka man kan främja samarbetet inom batteriindustrin, bio - och cirkulärekonomin, digitaliseringen av hälsovårdstjänsterna och intelligent tillverkningsindustri.

I besöket deltar en företagsdelegation med närmare 100 personer som Business Finland samlat. Team Finland är ett nätverk av offentliga aktörer som erbjuder finländska företag internationaliseringstjänster. Nätverket erbjuder företag en smidig servicekedja från rådgivning till finansiering och ordnar exportfrämjande internationella besök.


Ytterligare information:
Nina Alatalo, näringsministerns tjänstemannamedarbetare (EU-ärenden), arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7171
Kati Shibutani, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 9047
Juha Niemi, utvecklings- och utrikeshandelsministerns diplomatiska rådgivare, utrikesministeriet, tfn 0295 350 232

Sivun alkuun