Hyppää sisältöön

Raportti: Valtion ydinjätehuoltorahaston sijoitustoiminnan tuottavuutta mahdollista kehittää

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 2.9.2019 12.35
Tiedote

Valtion ydinjätehuoltorahaston (VYR) sijoitustoimintaa ja sijoitusinstrumenttien valikoimaa sääntelevää oikeusnormistoa kartoittanut työryhmä luovutti 2.9.2019 raporttinsa elinkeinoministeri Katri Kulmunille. Työryhmä esittää erilaisia keinoja, joilla rahaston hallinnoimien varojen sijoittamista koskevaa sääntelyä ja hallinnointia voidaan kehittää.

Työryhmä pitää mahdollisena luoda sijoitustoimintaa uudistamalla edellytykset rahaston varojen nykyistä parempaan tuottoon pitkällä aikavälillä. Lähtökohtana tulee kuitenkin edelleen olla maltillinen riskinotto ja turvaavuuden periaate; rahaston varojen tulee kaikissa tilanteissa riittää ydinjätehuollon kustannuksiin.

Työryhmä on kuvannut raportissaan rahaston nykyisen tilanteen ja verrannut sitä vastaaviin kansainvälisiin rahastoihin. Työryhmässä haettiin rahaston arvon säilyttämiseen ja tuoton kehittämiseen vaihtoehtoja, joilla rahasto kykenisi jatkossa tekemään valintoja eri markkinatilanteissa nykyistä monipuolisempien sijoitusratkaisujen välillä.

Työryhmän johtopäätös on, että VYR:n sijoitustoiminnan riskitason nostaminen paremman tuoton mahdollistamiseksi voidaan toteuttaa rahastosta lainattavan osuuden pienentämisellä esimerkiksi rajoittamalla niin sanottua takaisinlainausoptiota. Näin osa rahaston varoista olisi aina käytettävissä muuhun sijoitustoimintaan kuin takaisinlainaukseen.

Työryhmä esittää raportissaan myös vaihtoehtoja VYR:n lainaustoiminnan ja sijoitustoiminnan riskienhallinnan sekä VYR:n organisoinnin ja hallintomallin kehittämiseksi.

Ydinlaitosten luvanhaltijat, joiden toiminnan seurauksena syntyy tai on syntynyt ydinjätettä, ovat ydinjätehuoltovelvollisia ja suorittavat vuosittain jätehuoltomaksuja Valtion ydinjätehuoltorahastoon.

Rahasto on toiminut Suomessa jo yli 30 vuotta, ja tänä aikana ydinlaitosten toiminnan laajuus ja aikajänne ovat kasvaneet. Toiminnan aikana myös käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksen tutkimustoiminta on muuttunut loppusijoituslaitoksen rakentamiseksi Olkiluotoon. Rahaston koko on tällä hetkellä noin 2,6 miljardia euroa, ja se kasvaa myös Olkiluoto 3 -ydinvoimalaitosyksikön käyttöönoton yhteydessä. Toiminnan arvioidaan jatkuvan pitkälle 2100-luvulle nykyisten vastuiden hoitamisen ajan.

Lisätiedot:

hallitusneuvos Anja Liukko, TEM, puh. 029 506 2078
teollisuusneuvos Liisa Heikinheimo, TEM, puh. 029 504 7035   

Valtion ydinjätehuoltorahasto. Valtion ydinjätehuoltorahaston tehtävänä on kerätä, säilyttää ja turvaavasti sijoittaa varat, jotka tulevaisuudessa tarvitaan ydinjätteistä huolehtimiseen. Näin yhteiskunnalla on taloudellinen takuu siitä, että ydinjätehuolto pystytään hoitamaan kaikissa olosuhteissa. Valtion ydinjätehuoltorahastosta, rahaston tehtävistä ja sen toiminnasta säädetään ydinenergialaissa.

Rahaston pääoma muodostuu ydinjätehuoltovelvollisten vuosittaisista maksuista ja rahaston tuotosta. TEM vahvistaa jätehuoltovelvollisten vuosittaisen maksuvelvollisuuden niin, että kerätyt varat vastaavat jokaisena tarkasteluhetkenä kaikkia vielä tekemättömien ydinjätehuoltotoimenpiteiden kustannuksia.

 
Sivun alkuun