Hyppää sisältöön

Lintilä till företagen: investera och sysselsätt
Exportindustrin skapar tillväxt i alla regioner

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 25.9.2017 13.00
Pressmeddelande

De olika regionerna i Finland tror att ekonomin och sysselsättningen kommer att utvecklas i positiv riktning i den närmaste framtiden. De positiva utsikterna täcker i praktiken hela landet, och det syns inga tecken på att tillväxten kommer att avta i någon region.

Den ekonomiska tillväxten syns i form av ökad efterfrågan på arbetskraft inom flera branscher, men det gör visserligen också att svårigheter att få tag på arbetskraft blir vanligare. Arbetslösheten har fortsatt minska i alla regioner och i detta hänseende ser framtiden ljus ut.

Översikten om de regionala utvecklingsutsikterna hösten 2017 är närings-, trafik- och miljöcentralernas och de centrala regionutvecklarnas gemensamt bildade uppfattning om nuläget och utsikterna för den närmaste framtiden i de ekonomiska regionerna och närings-, trafik- och miljöcentralernas områden. Bedömningarna i denna översikt har gjorts i augusti–september 2017. En sådan här översikt utarbetas en gång i halvåret.

Bakgrunden till tillväxtförväntningarna i regionerna är goda utvecklingsutsikter inom många olika branscher, men en central tillväxtmotor är fortfarande exportindustrin. Goda utsikter finns åtminstone inom bioekonomin, byggbranschen, IKT-sektorn, företagstjänsterna och turismen.

De förväntningar som riktats mot bioekonomisektorn börjar infrias. Tillväxten, investeringsplanerna och de goda utsikterna inom sektorn återspeglas i hela landet. Det ökade byggandet fortsätter i synnerhet i tillväxtcentrum, och flera offentliga byggnads- och trafikprojekt förbättrar sysselsättningen inom byggbranschen.

– Tillväxten och de positiva utsikterna ser ut att gälla hela landet och flera olika sektorer. Det viktigaste nu är att företagen gör nyinvesteringar och sysselsätter, uppmuntrar näringsminister Mika Lintilä.

Den snabba tillväxten i Egentliga Finland fortsätter med i synnerhet marin- och bilindustrin i spetsen. I Mellersta Finland har bioproduktfabriken i Äänekoski blivit klar, och nu startas produktionen upp med stora förväntningar. Tillväxtförväntningarna i Jyväskyläregionen beror framför allt på att det går bra för exportindustrin, IKT-sektorn och byggbranschen.

Det bedöms att arbetslösheten kommer att fortsätta minska även när det gäller långtidsarbetslöshet och arbetslöshet bland unga. Man har dock börjat märka av problem med att få tag på arbetskraft i synnerhet inom metallindustrin och byggbranschen.

Översikten offentliggörs den 25 september vid seminariet Alueelliset kehitysnäkymät 2017 i Seinäjoki. En direktsändning från seminariet kan ses kl. 13.00–15.30 på adressen luovatehdas.fi/streamfhd_alueelliset-kehitysnakymat.

Rapporten och en videoupptagning från offentliggörandet av den finns efter den 25 september på adressen www.temtoimialapalvelu.fi.

Ytterligare upplysningar:

Jannika Ranta, näringsministerns specialmedarbetare, tfn  050 340 2250
Jouko Nieminen, strategidirektör, utvecklings- och förvaltningscentret, tfn 029 502 2769
Esa Tikkanen, utvecklingschef, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 040 5459

 
Sivun alkuun