Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

Skriften Työpoliittinen aikakauskirja fyller 60 år – jubileet firas i arbetets tecken

Arbets- och näringsministeriet
29.11.2017 14.30
Pressmeddelande

I 60 års tid har den arbetspolitiska periodiska skriften Työpoliittinen aikakauskirja bidragit med information om arbete, sysselsättning och arbetskraftstatistik. Sedan 1990 har arbetslivsfrågor hört till de ämnen som behandlats i skriften.

– Skriften är i dag en viktig aktör, informationsspridare och inspirationskälla inom arbetspolitikens område. Den grundläggande idén med skriften, att kombinera artiklar och arbetskraftstatistik, har fungerat till dags dato. Den övergripande utvecklingen inom den ekonomiska politiken och sysselsättningspolitiken har återspeglats i skriftens innehåll, vilket givetvis svängningarna i arbetskraftpolitiken, sysselsättningen och arbetslösheten också gjort, sade arbetsminister Jari Lindström vid det jubileumsseminarium som hölls med anledning av skriftens 60-årsjubileum.

– Den sextionde länken i skriftens långa kedja är nu på plats. Det är dags att bereda sig på nya ämnen. De mänskliga insatsernas roll i arbetet och ekonomin, som hittills har varit vårt ledmotiv, kommer dock att vara det även i fortsättningen, berättar skriftens chefredaktör Heikki Räisänen.

Martti Hetemäki en av skribenterna i senast numret

I det nyss utkomna jubileumsnumret bjuds återigen på ett digert paket aktuell information. Utöver en historisk översikt av Heikki Räisänen ingår bl.a. en artikel av Martti Hetemäki om att uppnå sysselsättningsmålet på en arbetsmarknad under förändring. Ilkka Halava och Mika Pantzar granskar i en artikel städernas produktivitetsrecept för arbetsplatserna.

I delen översikter och diskussioner analyserar Perttu Jämsén och Paavali Kukkonen hur man med hjälp av information om personers kompetens kan underlätta matchningsproblemet. Tallamaria Maunu bidrar med en artikel om var det uppstod nya arbetstillfällen under 2016.

Precis som i tidigare nummer utgör arbetskraftsstatistiken ett omfattande avsnitt.

Skriftens jubileumsmedalj tilldelats 34 personer

Skriften Työpoliittinen aikakauskirjas 60-åriga historia, nutid och framtid firas också med en jubileumsmedalj. Jubileumsmedaljen tilldelas 34 personer.

De som tilldelas jubileumsmedaljen är personer som skrivit flera artiklar för skriften, förtjänstfulla personer inom arbetspolitiken som skrivit artiklar för skriften, personer som tidigare förtjänstfullt arbetat med skriften samt alla som hör till det nuvarande redaktionsrådet och den nuvarande redaktionen. Kanslichefen Jari Gustafsson har fattat beslutet om tilldelandet av medaljerna.

60-åringen med i firandet av Finlands hundraårsjubileum

Skriften Työpoliittinen aikakauskirja fyller 60 år i år. Skriftens historia började 1957 vid ministeriet för kommunikationsväsendet och allmänna arbetena. Skriften har under sin historia hunnit ges ut av fyra olika ministerier och under tre olika titlar. För närvarande kommer skriften ut fyra gånger per år och ges ut av arbets- och näringsministeriet.

Skriften deltar i programmet för Finlands hundraårsjubileum, och den bidrar till firandet av hundraårsjubileet av Finlands självständighet genom intressanta artiklar och aktuell statistik.

Nyaste numret av skriften Työpoliittinen aikakauskirja (på finska)
Förteckning över dem som tilldelats jubileumsmedaljen (på finska)

Ytterligare upplysningar:
Heikki Räisänen, forskningsdirektör, chefredaktör för Työpoliittinen aikakauskirja, tfn 029 504 7118

 
Sivun alkuun