Hyppää sisältöön

Energiavirastosta sähköalan riskien varautumisen toimivaltainen viranomainen

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 20.8.2020 13.24
Tiedote
Talvisia huurteisia sähköjohtoja

Energiavirasto nimetään sähköalan riskeihin varautumista koskevan EU-asetuksen tarkoittamaksi toimivaltaiseksi viranomaiseksi Suomessa. Tähän saakka meillä ei ole ollut yhtä erikseen nimettyä toimitusvarmuusviranomaista, mutta Energiavirasto hoitaa jo nykyisellään sähkön riittävyyden ja toimitusvarmuuden varmistamiseen tähtääviä kansallisia viranomaistehtäviä.

Muutos sisältyy lakiin sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain muuttamisesta ja lakiin Energiavirastosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta, jotka valtioneuvosto lähetti 20.8.2020 Tasavallan Presidentille vahvistettavaksi. Lait tulevat voimaan 1.9.2020.

Lakimuutokset sisältävät ensimmäisen osan niistä muutoksista, joita EU:n puhtaan energian paketin lainsäädännöstä aiheutuu kansalliseen energiamarkkinalainsäädäntöön.

EU-asetus riskeihin varautumisesta sähköalalla vahvistaa säännöt jäsenvaltioiden yhteistyöstä sähkökriisien ehkäisemiseksi ja hallitsemiseksi esimerkiksi äärimmäisten olosuhteiden, kuten kovien pakkasten, helleaaltojen tai kyberhyökkäysten sattuessa. Jäsenvaltioiden on tarjottava apua alueellisilla ja kahdenvälisillä toimenpiteillä sähkön toimittamiseksi jäsenvaltiolle, jolla on sähkökriisi. Jäsenvaltion tulee nimetä toimivaltainen viranomainen hoitamaan asetuksen edellyttämiä tehtäviä.

Uusien viranomaistehtävien arvioidaan lisäävän Energiaviraston henkilöstön tarvetta vähintään yhdellä henkilötyövuodella jo vuoden 2020 aikana. Muutosten vuotuinen kustannusvaikutus arvioidaan olevan noin 80 000 euroa.

Muutoksilla ei arvioida olevan suoria taloudellisia tai muita vaikutuksia sähköalan yrityksiin tai yrityksiin ja kotitalouksiin sähkönkäyttäjinä.

Lisätiedot:
hallitusneuvos Arto Rajala, TEM, puh. 029 506 4828

 
Sivun alkuun