Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

Energimyndigheten blir behörig myndighet för riskberedskapen inom elbranschen

Arbets- och näringsministeriet
20.8.2020 13.24
Pressmeddelande
Talvisia huurteisia sähköjohtoja

Energimyndigheten utses till den behöriga myndighet i Finland som avses i EU-förordningen om riskberedskap inom elsektorn. Hittills har vi inte haft en separat utsedd leveranssäkerhetsmyndighet, men Energimyndigheten sköter redan i nuläget nationella myndighetsuppgifter som syftar till att säkerställa elens tillräcklighet och leveranssäkerhet.

Ändringen ingår i lagen om ändring av lagen om tillsyn över el- och naturgasmarknaden och i lagen om ändring av 1 § i lagen om Energimyndigheten, som statsrådet sände till republikens president för stadfästelse den 20 augusti 2020. Lagarna träder i kraft den 1 september 2020.

Lagändringarna innehåller den första delen av de ändringar som lagstiftningen i EU:s paket för ren energi medför i den nationella energimarknadslagstiftningen.

I EU-förordningen fastställs regler för samarbetet mellan medlemsstater i syfte att förebygga och hantera elkriser t.ex. under extrema omständigheter såsom sträng kyla, värmeböljor eller it-attacker. De ska erbjuda stöd i form av regionala eller bilaterala åtgärder för att leverera el till en medlemsstat som drabbats av en elkris. Varje medlemsstat ska utse en behörig myndighet att utföra de uppgifter som föreskrivs i förordningen.

De nya myndighetsuppgifterna bedöms öka behovet av personal vid Energimyndigheten med minst ett årsverke redan under 2020. Ändringarnas årliga kostnadseffekt beräknas uppgå till cirka 80 000 euro.

Ändringarna bedöms inte ha några direkta ekonomiska eller andra konsekvenser för elföretag eller för företag och hushåll i egenskap av elanvändare.

Ytterligare information:
Arto Rajala, regeringsråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 4828

 
Sivun alkuun