Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

EU:s energiministrar diskuterar försörjningsberedskap och ekonomins återhämtning

Arbets- och näringsministeriet
27.4.2020 9.36 | Publicerad på svenska 27.4.2020 kl. 21.34
Pressmeddelande

EU:s energiministrar diskuterar den 28 april 2020 åtgärder som coronavirusepidemin kräver inom energisektorn. Synpunkterna för rådets inofficiella möte är särskilt stärkande av försörjningsberedskapen och återhämtning från den akuta krisen och ekonomins återhämtning. Vid videokonferensen företräds Finland av näringsminister Mika Lintiläs statssekreterare Kimmo Tiilikainen.

Efter diskussionen om corona ger kommissionen en översikt av läget för de nationella energi- och klimatplanerna (NECP) och den långsiktiga renoveringsstrategin.

Stärkande av försörjningsberedskapen inom energisektorn

Ordförandelandet Kroatiens bakgrundshandling efterlyser solidaritet mellan medlemsstater vid säkerställandet av försörjningsberedskapen. Med detta avses förutom eventuellt energinödläge även samarbete mellan medlemsstaterna och ömsesidigt bistånd för att förebygga kriser. Enligt ordföranden är det nu dags att fundera över beredskapsåtgärder inför olika scenarier.

Energisektorns funktion är synnerligen viktigt med tanke på hela samhället. Finland betonar också att genom beredskap är det viktigt att säkerställa att samhällets centrala funktioner såsom värme, kommunikation och transport fortgår.  

Finland påminner om principen om fri rörlighet även i en krissituation. Särskilt de kritiska yrkesutövarnas rörlighet över gränserna ska vara ojävig även under dessa omständigheter. Produktionsanläggningar behöver kompetent utländsk arbetskraft i samband med till exempel årligt underhåll, och även mindre aktörer inom sektorn är delvis beroende av utländsk arbetskraft i uppgifter som kräver specialkompetens. Det gäller också att kunna säkerställa tillgången på reservdelar och andra viktiga komponenter.

Energisektorn stöder en snabb och effektiv återhämtning av EU

Förutom likviditets- och investeringsstöd identifierar ordförandens bakgrundshandling tre slag av initiativ till åtgärder som främjar återhämtning: 1. saneringsvåg, 2. projekt för förnybar energi och nödvändig infrastruktur och 3. en mekanism för rättvis övergång.  I bakgrundsmaterialet frågar man sig hur dessa initiativ skulle kunna hjälpa EU-området till en snabb och effektiv återhämtning.

Finland konstaterar att medlemsstaternas energisystem och EU:s el- och gasnät huvudsakligen har fungerat normalt och tryggar bland annat hälso- och sjukvården och nödvändiga verksamhetsförutsättningar för de sektorer som är nödvändiga för samhället. En välfungerande energimarknad och EU:s energiunion stärker möjligheterna för EU:s ekonomi att återhämta sig från krisen.

Säkerställandet av en trovärdig verksamhetsmiljö för energisektorn är viktigt med tanke på både försörjningsberedskapen och ekonomins återhämtning. Ett energisystem som är leveranssäkert, kostnadseffektivt och utsläppssnålt är ytterst viktigt för ekonomin i en situation där riskerna i ekonomin är stora. De låga priserna på energiprodukter som bestäms på marknadsvillkor minskar konsumenternas och näringslivets kostnader och bidrar till att hela ekonomin klarar sig.

Offentliga investeringar som stimulerar ekonomin ska i mån av möjlighet riktas till projekt som utvecklar energisystemet och industrins konkurrensförmåga långsiktigt och möjliggör ambitiösa klimatmål. Investeringar i energieffektivitet är ett exempel på åtgärder som främjar ekonomin på både längre och kortare sikt.

Aktivt utvecklande av den inre marknaden för energi med hjälp av nätinvesteringar är ett centralt sätt att effektivisera marknaden, förbättra leverans- och försörjningsberedskapen och främja en ökad användning av förnybar energi.

Kriser leder vanligen till att ekonomin delvis förnyas och nya affärsmodeller uppstår och införs. EU bör investera långsiktigt i forskning och innovationer inom energiområdet. Exempel på dessa kan vara s.k. Power-to-X-lösningar, energilagring, digitala energilösningar och cirkulär ekonomi.

Ytterligare upplysningar:
Riku Huttunen, överdirektör, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 431 6518
Sanna Ek-Husson, specialsakkunnig, UM/Finlands ständiga representation vid Europeiska unionen i Bryssel, tfn +32 470 206 178
Eero Karjalainen, sakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 501 7746
Nina Alatalo, näringsministerns tjänstemannasekreterare (EU-ärenden och internationella frågor), arbets- och näringsministeriet, tfn 050 431 8015

 
Sivun alkuun