Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

Tillväxtfondernas fond III inleder sin verksamhet med ett kapital på 150 miljoner euro för att främja tillväxtföretagens tillgång till finansiering

Arbets- och näringsministeriet
25.10.2017 13.13 | Publicerad på svenska 25.10.2017 kl. 13.22
Pressmeddelande

Finlands Industriinvestering Ab (Tesi) samt Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen, Keva, Statens pensionsfond i Finland, Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elo, LokalTapiola och Fennia har grundat Tillfäxtfondernas fond III (FoF Growth III).

Liksom sina föregångare investerar FoF Growth III i noggrant utvalda inhemska kapitalplaceringsfonder för start- och tillväxtfasen. Utöver Tesi är FoF Growth ankarinvesterare vars investeringar fungerar som katalysator för en riklig mängd privat kapital som samlas i fonderna. Fondens kapital uppgår till 150 miljoner euro.

– FoF Growth är ett fint exempel på samarbetet mellan Tesi och inhemska pensionsförsäkrings- och försäkringsbolag för att förbättra företagens tillväxtförutsättningar. Tillgången på finansiering i form av eget kapital för tillväxtorienterade nyskapande företag innebär en utmaning. FoF Growth III har en viktig roll just i stimuleringen av företagens tillväxt och skapandet av nya arbetstillfällen, konstaterar näringsminister Mika Lintilä.

Fonderna FoF Growth I och FoF Growth II, som förvaltas av Tesi, har åren 2009–2017 investerat i sammanlagt 19 finländska kapitalplaceringsfonder för start- och tillväxtfasen. Fonderna har hittills investerat i 150 företag, av vilka de finländska företagen har en sammanlagd omsättning på cirka 1,6 miljarder euro och personal som uppgår till cirka 13 000. Om FoF Growth III:s investeringar räknas med kommer antalet målföretag att uppgå till cirka 300. 

– FoF Growth investerar i fonder som förvaltas av sådana placeringsexperter som har de bästa förutsättningarna att genom sin kompetens och erfarenhet bidra till tillväxten och internationaliseringen av finländska företag. Via fonderna ställs kapitalet och kompetensen till tillväxtföretagens förfogande, säger Tesis verkställande direktör Jan Sasse.

– Vi deltar ivrigt redan i den tredje fonden av detta slag, FoF Growth III. Konceptet med FoF Growth gör det möjligt för pensionsplacerare att redan genom ett investeringsbeslut ta del av många inhemska tillväxtföretags framgång, tillväxt och potential att generera avkastning, som alltid är viktigt för en placerare, säger direktör Esko Torsti vid Ilmarinen.

– Detta är ett utmärkt sätt för inhemska investerare att förena verkningsfullhet i Finland med en bra placeringsavkastning, konstaterar direktör Markus Pauli från Keva.
 

Ytterligare upplysningar:
verkställande direktör Jan Sasse, Finlands Industriinvestering Ab, tfn +358 40 861 9151, [email protected]

 
Sivun alkuun