Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

37 sökande till tjänsten som direktör för UF-centret

Arbets- och näringsministeriet
9.1.2020 9.11 | Publicerad på svenska 9.1.2020 kl. 15.13
Pressmeddelande

Sammanlagt 37 personer sökte tjänsten som direktör för NTM-centralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter (UF-centret). Tjänsten tillsätts för en period på fem år från 1.3.2020.

Följande personer sökte tjänsten inom utsatt tid:

Susanna Bruun
Charlotta Collén
Ilkka Haukijärvi
Kimmo Hietala
Tanja Häyrynen
Vesa Jouppila
Markku Järvenpää
Tony Kilponen
Anne Kosonen
Leena Kunttu
Piotr Marko Lehtonen
Sirpa Lukkala
Minna Mattila
Vesa Mäkilä
Juha Mäkinen
Johanna Reiman
Carita Rönnberg
Mikko Salmenoja
Pertti Salonen
Juha Savela
Erik Semenius
Santtu Vehosalmi
Pertti Widén
Panu Vuorimaa
Riikka-Maria Yli-Suomu

12 av sökandena vill inte ha sitt namn offentliggjort.

Direktören för UF-centret ska leda och utveckla centrets verksamhet och inför arbets- och näringsministeriet svara för verksamhetens resultat och kvalitet och för uppnåendet av resultatmålen.

UF-centret är ett riksomfattande nätverksbaserat ämbetsverk. Centret bedriver verksamhet med stöd av en geografiskt decentraliserad verksamhetsmodell och producerar utvecklings- och förvaltningstjänster för NTM-centralerna och arbets- och näringsbyråerna.

Ytterligare upplysningar:
Outi Ryyppö, utvecklingsdirektör, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 4150
Marko Laiho, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 4215

 
Sivun alkuun