Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

Utvecklings- och investeringsunderstöd sätter fart på lösningar inom cirkulär ekonomi

Arbets- och näringsministeriet
28.12.2017 14.28
Pressmeddelande

Statsrådet godkände den 28 december 2017 en förordning genom vilken arbets- och näringsministeriet under 2018–2019 får sammanlagt fyra miljoner euro utvecklings- och investeringsunderstöd att fördela i syfte att sätta fart på den systemiska förändringen i den cirkulära ekonomin.

.Avsikten är att ansökningstiden börjar den 29 januari 2018 och går ut den 7 mars. Det tillgängliga understödet uppgår till två miljoner euro per år. I fördelningen av understödet betonas främjande av kompetensen och den systemiska förändringen i den inhemska cirkulära ekonomin genom kommersiella investeringar.

Understöd kan beviljas finländska bolag, andra sammanslutningar, föreningar, andelslag, stiftelser eller självständiga yrkesutövare. Genom stödfinansieringen uppmuntras företag och andra aktörer att starta utmanande samprojekt och integrera kretsloppsekonomiskt tänkande i sin affärsstrategi.

Utvecklings- och investeringsunderstödet för cirkulär ekonomi är en av de åtgärder som avtalades vid regeringens halvtidsöversyn i våras som en del av de påskyndande åtgärderna inom spetsprojektet för bioekonomi och ren energi och i handlingsprogrammet för cirkulär ekonomi, som publicerades i slutet av november.

– Understödet bidrar också till att genomföra regeringens försökskultur – den cirkulära ekonomin förnyar företagens agerande och tänkande när det gäller hållbar affärsverksamhet. För oss är det viktigt med feedback och dialog, eftersom det nu i en omvärld och aktörsgrupp av ny typ testas hur understöden fungerar, konstaterar konsultative tjänstemannen Tuija Ypyä från arbets- och näringsministeriet.

Grundtanken med den cirkulära ekonomin är att material utnyttjas och återvinns i en kretsloppsekonomi så länge som möjligt och att icke förnybara naturresurser ersätts med förnybara material som producerats på ett hållbart sätt. Målet är att få materialen i ett kretslopp och att öka materialens förädlingsgrad. Användning av material för energiändamål eller traditionell återvinning får inte höga poäng i denna granskning. 

Beviljat understöd får användas för affärsmässigt införande av nya lösningar, ny teknik eller nya servicemodeller inom cirkulär ekonomi, startande av nya affärsmodeller (t.ex. tjänster, plattformar, delning) eller för investeringar som syftar till därmed relaterade kommersiella investeringar.

Understödet för ett företag kan uppgå till högst 200 000 euro. Om detta stödinstrument inte lämpar sig för ett projekt, kan den sökande vid behov hänvisas att bli kund hos andra organisationer som erbjuder stöd av samma typ (särskilt Business Finland och Sitra).

Ytterligare upplysningar:
Tuija Ypyä, konsultativ tjänsteman, tfn 029 506 2115, [email protected]
Sari Tasa, projektchef, tfn 029 504 8242, [email protected]

 
Sivun alkuun