Hyppää sisältöön

Kehittämis- ja investointiavustus vauhdittamaan kiertotalouden ratkaisuja

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 28.12.2017 14.28
Tiedote

Valtioneuvosto hyväksyi 28.12.2017 asetuksen, jolla työ- ja elinkeinoministeriö saa vuosina 2018–2019 jaettavaksi yhteensä neljä miljoonaa euroa vauhdittamaan kiertotalouden investointi- ja kehittämistoimia.

Avustusten haku on tarkoitus avata alkuvuodesta 2018. Tukea on tarkoitus jakaa kaksi miljoonaa euroa vuosittain. Sen jakamisessa painotetaan kotimaisen kiertotalouden osaamisen ja systeemisen muutoksen edistämistä kaupallisilla investoinneilla.

Avustusta voidaan myöntää suomalaiselle yhtiölle, muulle yhteisölle, yhdistykselle, osuuskunnalle, säätiölle tai itsenäiselle ammatinharjoittajalle. Tukirahoituksella rohkaistaan yrityksiä ja muita toimijoita käynnistämään haastavia yhteisprojekteja ja lisäämään kiertotalousajattelu liiketoimintastrategiaansa.

Kiertotalouden kehittämis- ja investointiavustus on yksi toimista, joista sovittiin hallituksen puolivälitarkastelussa viime keväänä osana biotalouden ja puhtaiden ratkaisujen kärkihankkeen vauhditustoimia sekä marraskuun lopussa julkaistua kiertotalouden toimenpideohjelmaa.

– Avustus toteuttaa myös hallituksen kokeilukulttuuria – kiertotalous uudistaa yritysten toimintaa ja ajattelua kestävästä liiketoiminnasta. Saatava palaute ja vuoropuhelu ovat meille tärkeitä, koska avustusten toimivuutta testataan nyt uudenlaisessa toimintaympäristössä ja toimijajoukossa, toteaa neuvotteleva virkamies Tuija Ypyä työ- ja elinkeinoministeriöstä.

Kiertotalouden ydinajatus on säilyttää materiaalit ja niiden arvo talouden kierrossa mahdollisimman pitkään ja korvata uusiutumattomia luonnonvaroja kestävästi tuotetuilla uusiutuvilla materiaaleilla. Tavoitteena on saada materiaalit kiertoon ja nostaa niiden jalostusastetta. Materiaalien energiakäyttö tai perinteinen kierrätys eivät saa tässä tarkastelussa korkeita pisteitä. 

Myönnettävää avustusta saa käyttää kiertotalouden uusien ratkaisujen, teknologioiden tai palvelumallien liiketoiminnalliseen käyttöönottoon, uusien kiertotalouden liiketoimintamallien (esim. palvelut, alustat, jakaminen) käynnistämiseen tai näihin liittyviin kaupalliseen investointiin tähtääviin investointeihin.

Avustusta voidaan myöntää yritystä kohti enintään 200 000 euroa kolmen vuoden jakson aikana. Jos tämä tuki-instrumentti ei sovellu hankkeeseen, tarvittaessa hakija voidaan ohjata muiden samantyyppistä tukea tarjoavien organisaatioiden (erityisesti Business Finland ja Sitra) asiakkaaksi.

Valtioneuvoston asetus kiertotalouden investointi- ja kehittämishankkeisiin myönnettävästä avustuksesta löytyy osoitteesta tem.fi/paatokset

Lisätiedot:
neuvotteleva virkamies Tuija Ypyä puh. 029 506 2115, [email protected]
hankepäällikkö Sari Tasa, puh. 029 504 8242, [email protected]

 
Sivun alkuun