Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

Ministeri Rehn: Yritysten yhteistyö lisää Äänekosken biotuotetehtaan merkitystä

Työ- ja elinkeinoministeriö
17.2.2016 14.46
Tiedote

Metsä Fibre Oy ja EcoEnergy SF kertoivat 17.2.2016 yhteistyösopimuksista Äänekoskelle rakenteilla olevan biotuotetehtaan tulevaa tuotantoa ja materiaalivirtoja koskien. EcoEnergy Oy:n on tarkoitus rakentaa biotuotetehtaan läheisyyteen biokaasulaitos, joka tuottaisi liikennekaasua ja kiinteitä polttoaineita.

- Tieto yritysten yhteistyöstä on linjassa niiden odotusten kanssa, joita hallituksella on Äänekosken biotuotetehtaasta biotalouden kärkihankkeena. Äänekoskelle on tulossa Suomen suurin ja monella tapaa ainutlaatuinen metsäteollisuusinvestointi, jolla on korkea kotimaisuusaste, toteaa elinkeinoministeri Olli Rehn.

- Tehtaan ympärille on rakenteilla aivan uudenlainen teollinen ekosysteemi, jossa puuta hyödynnetään monipuolisesti ja resurssitehokkaasti erilaisten perinteisten ja uusien tuotteiden valmistukseen. Mukana on myös monia pk-yrityksiä, Rehn jatkaa.

Työ- ja elinkeinoministeriö myönsi helmikuun alussa EcoEnergy SF:lle liki 4,6 miljoonaa euroa energiatukea osana hallituksen hiiletön, puhdas, uusiutuva energia kärkihanketta. Metsä Fibre Oy:lle TEM myönsi viime huhtikuussa 32 miljoonaa euroa energiatukea Äänekosken biotuotetehtaan uutta teknologiaa sisältäviin energiakonsepteihin.

Vuonna 2017 valmistuvaksi ilmoitettu maailman suurin havupuusellutehdas tuottaisi vuodessa noin 1,3 miljoonaa tonnia sellua. Tehtaan tarvitsema energia tuotettaisiin kokonaan uusiutuvista energialähteistä ja sen energiatehokkuus on erittäin korkea. Se tuottaisi uusiutuvaa energiaa myös sähköverkkoon. CO2-päästövähenemä on arvioitu olevan yhteensä noin 518 000 tonnia vuodessa.

EcoEnergy SF:n tuottamalla biokaasulla korvattaisiin tuontiöljyn käyttöä liikenteessä. Laitos tuottaisi biokaasua noin 24 GWh vuodessa. Se tuottaisi myös pellettejä, joita käytettäisiin kiinteän polttoaineen kattiloissa. Biokaasulaitos käyttäisi raaka-aineenaan Metsä Fibren tuotannossa syntyviä lietteitä. Hakijan arvion mukaan hanke vähentää hiilidioksidipäästöjä noin 24 000 tonnia vuodessa

Äänekosken hankkeen suora työllisyysvaikutus on noin 2 500 henkilötyövuotta. Lukuun sisältyy koko arvoketjun työpaikat, joista suurin osa sijoittuu metsä- ja logistiikkaketjuun. Rakentamisen aikainen työllisyysvaikutus on noin 6 000 henkilötyövuotta suunnittelussa, rakentamisessa ja muissa tehtävissä. EcoEnergy SF:n hankkeen rakennusaikainen työllisyysvaikutus on noin 25-35 henkilötyövuotta ja sen seurauksena syntyy 10-12 uutta työpaikkaa.

Hallitus on varannut yhteensä 100 miljoonaa euroa hiiletön, puhdas, uusiutuva energia -kärkihankkeeseen vuosille 2016-2018.

Lisätiedot:
elinkeinoministerin erityisavustaja Markku Rajala, puh. 050 345 8490

ylitarkastaja Pekka Grönlund, TEM, puh. 029 506 4815

 
Sivun alkuun