Hyppää sisältöön

Oikeuskansleri arvioi ministeriöiden roolia Huoltovarmuuskeskuksen maskihankintojen ohjauksessa

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 4.12.2020 14.00
Tiedote
Kuva ruokalähetistä maskissa

Oikeuskansleri Tuomas Pöysti antoi 4.12.2020 ratkaisunsa sosiaali- ja terveysministeriön sekä työ- ja elinkeinoministeriön toimiin ja ohjaukseen korona-epidemiassa tarvittavien suojainvarusteiden hankinnassa ja varastoinnissa.

Oikeuskansleri kiinnittää ministeriöiden huomiota etenkin ministeriöiden ja muiden toimijoiden välisen yhteistyön tärkeydestä sekä vastuunjaon selkeydestä. Hän myös korostaa valtioneuvoston johtamisen ja valmiussuunnittelun yleisen kehittämisen ja yhteensovittamisen tärkeyttä, jonka vuoksi oikeuskansleri lähetti ratkaisun tiedoksi myös pääministerille ja valtioneuvoston kanslialle.

Oikeuskanslerin virasto on käynyt kattavasti ja analyyttisesti läpi ministeriöiden menettelyt pandemiatilanteessa tarvittavien suojainvarusteiden varastoinnin ja hankinnan ohjauksessa.

– Yhteistyö ja vastuunjaon selkeys on nostettu aiheellisesti keskiöön. Olemme päätyneet samaan johtopäätökseen myös muiden selvitysten pohjalta ja ryhtyneet toimiin asian suhteen. Tällaisen kriisin hoidossa ne ovat tehokkaan toiminnan kannalta avainasemassa, toteaa HVK:n ohjauksesta vastaavan Työllisyys ja toimivat markkinat -osaston päällikkö Antti Neimala työ- ja elinkeinoministeriöstä.

– Ministeriöt ovat tiivistäneet yhteistyötään koronakriisin jatkuessa ja yhdessä Huoltovarmuuskeskuksen kanssa. Myös oikeuskansleri Pöysti toteaa tämän ratkaisussaan, todeten, että tilanne sekä yhteistyön että sisäisen vastuunjaon osalta on tämän kriisin hoidossa ajan myötä parantunut, Neimala muistuttaa.

Huoltovarmuusneuvoston 19.11.2020 julkaisema raportti koronakriisin vaikutuksista antaa hyvän pohjan huoltovarmuuteen liittyville laaja-alaisille kehittämistoimille. Raportin pohjalta on jo ryhdytty toimenpiteisiin varautumisen ja kriisivalmiuden kehittämiseksi.

Työ- ja elinkeinoministeriö teettää arvioinnin Huoltovarmuuskeskuksen toiminnasta. Arvioinnin toteuttaa Vaasan yliopiston johtama konsortio. Työn on määrä valmistua huhtikuussa 2021. Työtä tukemaan on asetettu ohjausryhmä, jossa ovat mukana huoltovarmuuden kannalta keskeiset ministeriöt mukaan lukien sosiaali- ja terveysministeriö.

Arviointi toimii HVK:n kehittämisen tukena täydentäen keskuksen omaa kehittämisohjelmaa ja marraskuussa julkaistua Huoltovarmuusneuvoston analyysia.

Huoltovarmuuden tavoitteista annettu valtioneuvoston päätös vuodelta 2018 tullaan päivittämään vastaamaan entistä paremmin muuttuneen toimintaympäristön haasteita. Tavoiteohjelman päivityksessä otetaan huomioon myös OKV:n päätöksessä esitetyt johtopäätökset.

Lisätiedot:
ylijohtaja Antti Neimala, TEM, puh. 050 395 5253
hallitusneuvos Kari Klemm, TEM, puh. 029 506 3523

 
Sivun alkuun