Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

Justitiekanslern har utvärderat ministeriernas styrning av Försörjningsberedskapscentralens upphandling av skyddsutrustning

Arbets- och näringsministeriet
4.12.2020 14.00 | Publicerad på svenska 4.12.2020 kl. 14.54
Pressmeddelande
Kuva ruokalähetistä maskissa

Justitiekansler Tuomas Pöysti har den 4 december 2020 kommit till ett avgörande angående social- och hälsovårdsministeriets och arbets- och näringsministeriet åtgärder och styrning i fråga om upphandling och lagring av skyddsutrustning under coronaepidemin.

Justitiekanslern uppmanar ministerierna att beakta vikten av samarbete, i synnerhet mellan ministerierna och andra aktörer, och vikten av en tydlig ansvarsfördelning. Justitiekanslern betonar också vikten av att utveckla och samordna statsrådets ledning och beredskapsplanering i allmänhet. Avgörandet har även sänts för kännedom till statsministern och statsrådets kansli.

Justitiekanslersämbetet har ingående och analytiskt gått igenom ministeriernas förfaranden när det gäller styrningen av lagring och upphandling av skyddsutrustning under coronapandemin.

– Fokus ligger med fog på bättre samarbete och tydlig ansvarsfördelning. Vi har kommit till samma slutsats även med hjälp av andra utredningar, och vi har redan börjat åtgärda saken. Vid hanteringen av en sådan här kris är samarbete och ansvarsfördelning avgörande för att verksamheten ska vara effektiv, säger Antti Neimala vid arbets- och näringsministeriet. Han är chef för avdelningen för sysselsättning och fungerande marknader som ansvarar för styrningen av Försörjningsberedskapscentralen.

– Ministerierna har intensifierat samarbetet med varandra och med Försörjningsberedskapscentralen under coronakrisens lopp. Det noterar också justitiekansler Pöysti i sitt avgörande, där det konstateras att läget såväl i fråga om samarbetet som den interna ansvarsfördelningen redan förbättrats under krisens gång, påpekar Neimala.

Försörjningsberedskapsrådets rapport om effekterna av coronakrisen, publicerad den 19 november 2020, utgör en god grund för omfattande utvecklingsåtgärder gällande försörjningsberedskapen. Utifrån rapporten har det redan vidtagits åtgärder för att utveckla förberedelserna och krisberedskapen.

Arbets- och näringsministeriet låter göra en utvärdering av Försörjningsberedskapscentralens verksamhet. Utvärderingen genomförs av ett konsortium som leds av Vasa universitet. Arbetet ska vara klart i april 2021. Till stöd för arbetet har det tillsatts en styrgrupp som består av de ministerier som är centrala med tanke på försörjningsberedskapen, inklusive social- och hälsovårdsministeriet.

Utvärderingen ska stödja utvecklingen av Försörjningsberedskapscentralens verksamhet, och den kompletterar centralens eget utvecklingsprogram och Försörjningsberedskapsrådets analys, som publicerades i november.

Statsrådets beslut om målen med försörjningsberedskapen från 2018 kommer att uppdateras så att det bättre motsvarar utmaningarna i vår förändrade omvärld. Vid uppdateringen av programmet beaktas också de slutsatser som framförs i justitiekanslerns avgörande.

Minister Haatainen: Målen för försörjningsberedskapsverksamheten uppdateras utifrån erfarenheterna under coronakrisen (arbets- och näringsministeriets pressmeddelande om Försörjningsberedskapsrådets analys 19.11.2020)

Ytterligare information:
Antti Neimala, överdirektör, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 395 5253
Kari Klemm, regeringsråd, tfn 029 5063 523

 
Sivun alkuun