Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

De nordiska energiministrarna diskuterar energisektorns roll i återhämtningen efter coronaepidemin

Arbets- och näringsministeriet
25.5.2020 10.31
Pressmeddelande
elinkeinoministerin kuva
Mika Lintilä

De nordiska energiministrarna sammanträder den 26 maj 2020 till en videokonferens på inbjudan av det nuvarande danska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet. Ministrarna diskuterar utvecklingen av det nordiska energisamarbetet och energipolitiken som ett verktyg för grön återhämtning efter coronaepidemin. Näringsminister Mika Lintilä företräder Finland vid mötet.

I återhämtningen efter krisen betonar Finland vikten av att stödja åtgärder som främjar långsiktiga mål såsom klimatneutralitet och konkurrenskraft. Det är också i detta ekonomiska läge förnuftigt att satsa på integration mellan sektorerna, elektrifiering och energieffektivitetsåtgärder. Också satsningar på innovationer och forskning inom energisektorn är viktiga i detta avseende.

De nordiska statsministrarna godkände i augusti 2019 en ny vision för ministerrådet för 2030. Visionens strategiska prioriteringar är grön, konkurrenskraftig och social hållbarhet i Norden. Vid energiministrarnas möte presenterar Nordiska ministerrådets generalsekreterare Paula Lehtomäki visionsarbetet. Visionens gemensamma mål styr i fortsättningen också det sektorspecifika arbetet. 

Energiministrarna diskuterar vid mötet om energisektorns bidrag till förverkligandet av visionen. Inom energisektorn betonas särskilt samarbete som stöder klimatneutralitetsmålen. Samarbetet kring den nordiska elmarknaden, förnybar energi, energiforskning och till exempel EU- och EES-frågor är också i fortsättningen en central del av sektorns verksamhet.

Ministrarna har för avsikt att vid mötet godkänna ett uttalande om de följande stegen i utvecklingen av den nordiska elmarknaden och mer allmänt energisamarbetet.

Finland är ordförandeland i Nordiska ministerrådet år 2021

Finland är ordförande för Nordiska ministerrådet 2021. I slutet av mötet berättar Finland preliminära uppgifter om temana för sin period. Avsikten är att överväga hur man med hjälp av sektorsintegration kan främja den nordiska klimatneutraliteten samtidigt som man säkerställer en hög leveranssäkerhet för energi. Tryggandet av försörjningsberedskapen och försörjningstryggheten är av central betydelse när man strävar efter klimatneutralitet, eftersom samhällena i allt högre grad är beroende av störningsfri energi- och elförsörjning.   

Ytterligare upplysningar:
Nina Alatalo, näringsministerns tjänstemannamedarbetare (EU-ärenden och internationella frågor), arbets- och näringsministeriet, tfn 050 431 8015
Kanerva Sunila, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 476 3576

 
Sivun alkuun