Hyppää sisältöön

Pohjoismaiset energiaministerit keskustelevat energiasektorin roolista koronaepidemian jälkeisessä elvytyksessä

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 25.5.2020 10.31
Tiedote
Ministeri Lintilä

Pohjoismaiden energiaministerit kokoontuvat 26.5.2020 videokokoukseen Pohjoismaiden ministerineuvoston nykyisen puheenjohtajamaan Tanskan kutsusta. Ministerit keskustelevat pohjoismaisen energiayhteistyön kehittämisestä ja energiapolitiikasta koronaepidemian jälkeisen vihreän elvytyksen välineenä. Suomen kokouksessa edustaa elinkeinoministeri Mika Lintilä.

Suomi painottaa kriisin jälkeisessä elvytyksessä niiden toimien tukemista, jotka edistävät pitkän aikavälin tavoitteita kuten ilmastoneutraaliutta ja kilpailukykyä. Sektoreiden väliseen integraatioon, sähköistymiseen ja energiatehokkuustoimiin panostaminen on tässäkin taloudellisessa tilanteessa järkevää. Myös panostukset energia-alan innovaatioihin ja tutkimukseen ovat tässä suhteessa tärkeitä.

Pohjoismaiden pääministerit hyväksyivät elokuussa 2019 ministerineuvostolle uuden vision vuodelle 2030. Vision strategisia painopisteitä ovat Pohjolan vihreys, kilpailukyky sekä sosiaalinen kestävyys. Energiaministereiden kokouksessa Pohjoismaiden ministerineuvoston pääsihteeri Paula Lehtomäki esittelee visiotyötä. Vision yhteiset tavoitteet ohjaavat jatkossa myös sektorikohtaista työtä.  

Energiaministerit keskustelevat kokouksessa energiasektorin panoksesta vision toteuttamiseen. Energiasektorilla painottuu etenkin ilmastoneutraaliustavoitteita tukeva yhteistyö. Pohjoismaisiin sähkömarkkinoihin, uusiutuvaan energiaan, energiatutkimukseen ja esimerkiksi EU- ja ETA-kysymyksiin liittyvä yhteistyö ovat jatkossakin keskeinen osa sektorin toimintaa.

Ministereiden on tarkoitus hyväksyä kokouksessa julkilausuma Pohjoismaiden sähkömarkkinoiden ja yleisemmin energiayhteistyön kehittämisen seuraavista askeleista.

Suomi ministerineuvoston puheenjohtajamaa vuonna 2021

Suomi toimii vuonna 2021 Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajamaana. Kokouksen lopuksi Suomi kertoo alustavia tietoja kautensa teemoista. Tarkoituksena on pohtia, miten sektori-integraation avulla voidaan edistää pohjoismaista ilmastoneutraaliutta samalla, kun varmistetaan energian korkeatasoinen toimitusvarmuus. Huolto- ja toimitusvarmuuden turvaaminen on keskeistä ilmastoneutraaliuteen pyrittäessä, koska yhteiskunnat ovat yhä riippuvaisempia häiriöttömästä energian- ja sähkönsaannista.   

Lisätiedot:
elinkeinoministerin virkamiesavustaja Nina Alatalo (EU- ja KV-asiat), TEM, puh. 050 431 8015
erityisasiantuntija Kanerva Sunila, TEM, puh. 050 476 3576

 
Sivun alkuun