Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

Ett arbete för att utreda om EFG-finansiering kan fås för Uleåborgstrakten pågår

Arbets- och näringsministeriet
28.5.2019 13.00 | Publicerad på svenska 29.5.2019 kl. 8.47
Pressmeddelande

Stora Enso meddelande i dag den 28 maj att samarbetsförhandlingarna vid pappersfabriken i Uleåborg har avslutats. Stora Enso säger upp 365 personer i Uleåborgstrakten. För största delen av dem kommer arbetet att ta slut fram till utgången av 2020. Beredningen av planer för hantering av strukturomvandlingen pågår sedan en längre tid i Uleåborgstrakten.

När antalet anställda som sägs upp och tidpunkten för uppsägningar nu blivit fastställda, kan arbets- och näringsministeriet påbörja en närmare utredning av möjligheterna att få stöd från Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (EFG) för att de som blir uppsagda från Stora Enso ska kunna hitta ett nytt jobb. Utredningsarbetet görs i ett nära samarbete med närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Österbotten.

Viktigt är också att utreda vilka uppsägningar som kommer att ske i Stora Ensos underleverantörskedja. Bilden av de återverkningar som uppsägningarna från Stora Enso får kommer att klarna inom de närmaste veckorna. 

- Den nedre gränsen för EFG-stöd är 500 uppsagda, men undantag är möjliga exempelvis i sådana fall där läget inom regionen i övrigt är svårt, berättar överdirektör Marja-Riitta Pihlman från arbets- och näringsministeriet.

Under de senaste åren har Finland inte haft något behov att ansöka om EFG-finansiering, eftersom det inte skett några omfattande uppsägningar som skulle ha uppfyllt EFG-kriterierna.

En medlemsstat kan ansöka om EFG-finansiering när minst 500 arbetstagare antingen vid ett företag eller inom samma bransch förlorar sitt arbete till följd av globaliseringen eller av annan orsak som beror på en internationell finanskris. Finland har goda erfarenheter av utnyttjandet av EFG-finansiering bl.a. i samband med uppsägningarna från Nokia och Microsoft samt inom handeln.

Ytterligare information:

Marja-Riitta Pihlman, överdirektör, ANM, tfn 0295 049 208
Tapani Kojonsaari, specialsakkunnig, ANM, tfn 0295 047 070 (EFG-finansiering)

 
Sivun alkuun