Hyppää sisältöön

Arviointi Business Finlandin toiminnasta käynnistyy

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 29.1.2021 9.12
Tiedote
Business Finlandin pääkonttori

Työ- ja elinkeinoministeriö on käynnistänyt Business Finlandista arvioinnin, jonka toteuttaa 4Front Oy. Tarkoituksena on tuottaa riippumaton näkemys Business Finlandista tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiorahoittajana sekä viennin ja yritysten kansainvälistymisen, ulkomaisten investointien ja ulkomaisen matkailun edistäjänä.

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalle kuuluva Business Finland aloitti toimintansa 1.1.2018, jolloin yhdistettiin Innovaatiorahoituskeskus Tekes ja Finpro Oy. Business Finlandin muodostamisella haluttiin muun muassa yksinkertaistaa yritysten palveluja, kansainvälistää innovaatiojärjestelmää, tukea tavoitetta kaksinkertaistaa pk-yritysten vienti sekä tukea maakunnallisia palveluita vahvalla valtakunnallisella toimijalla.

– Osana ohjausta ja seurantaa työ- ja elinkeinoministeriö teettää ulkoisia arvioita hallinnonalansa organisaatioista. Business Finland on nyt toiminut noin kolmen vuoden ajan, ja on aika arvioida organisaatiolle Business Finland -uudistuksessa ja ohjauksessa asetettujen tavoitteiden toteutumista, sanoo ylijohtaja Ilona Lundström työ- ja elinkeinoministeriöstä.

Arviointi valmistuu kesäkuussa 2021

Arvioinnissa tarkastellaan Business Finland -uudistuksessa, lainsäädännössä ja ohjauksessa asetettujen tavoitteiden toteutumista ja tuotetaan kehittämisehdotuksia.

Nyt arvioitavia asioita ovat

  • Business Finlandin rooli, asema ja toiminnan vaikuttavuus,
  • Business Finlandin toimintamallin ja toiminnan tuloksellisuus ja tehokkuus sekä
  • Business Finlandin ohjauksen toimivuus.

Business Finland auttaa yrityksiä uudistumaan ja kansainvälistymään

Business Finland toimii kotimaassa ja ulkomailla. Se palvelee kasvua hakevia yrityksiä, elinkeinoelämän uudistumista tukevia korkeakouluja ja tutkimusorganisaatioita, julkisia ja kolmannen sektorin organisaatioita, Suomeen suuntautuvia investointihankkeita sekä matkailualaa.

Business Finland muodostuu kahdesta organisaatiosta eli Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandista (viranomainen) ja Business Finland Oy:stä (yhtiö). Työ- ja elinkeinoministeriö ohjaa Business Finlandin toimintaa

Työ- ja elinkeinoministeriö on asettanut arvioinnille ohjausryhmän. Arvioinnissa kuullaan muita ministeriöitä sekä sidos- ja asiakasryhmiä.

Lisätiedot:

talousjohtaja Mika Niemelä, TEM, p. 029 506 2135 (ohjausryhmän puheenjohtaja)

 
Sivun alkuun