Hyppää sisältöön

Coreper-komitea hyväksyi neuvottelutuloksen uusiutuvan energian direktiiviesityksestä – tavoite vuodelle 2030 nousemassa 32 %:iin

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 27.6.2018 15.41
Tiedote

EU:n jäsenvaltioiden pysyvistä edustajista koostuva Coreper-komitea hyväksyi 27.6.2018 aiemmin tässä kuussa (13.6.) komission, Euroopan parlamentin ja neuvoston trilogi-neuvotteluissa saavutetun epävirallisen sovun EU:n puhtaan energian pakettiin kuuluvasta uusiutuvan energian direktiiviehdotuksesta (REDII).

Ehdotus uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämistä koskevasta direktiivistä luo kehikon uusiutuvan energian edistämiselle vuoteen 2030 ulottuvalla aikajänteellä. Hyväksytyn kompromissin mukaan EU:n yhteinen uusiutuvan energian tavoite vuodelle 2030 nousee nykyisestä 27 prosentista 32 prosenttiin. Trilogeissa parlamentti esitti yhteisen tavoitteen nostamista jopa 35 prosenttiin.

– Nyt hyväksytty ratkaisu tukee tavoitellusti Suomen kunnianhimoisia uusiutuvan energian ja biotalouden tavoitteita ja edesauttaa tarpeellisia investointeja. Meidän kannalta erityisen tärkeää on saavuttaa riittävän kunnianhimoiset tavoitteet uusiutuvan energian käytölle liikenteessä, varsinkin kehittyneiden biopolttoaineiden osalta, toteaa asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen.

– Myös kiinteiden biomassapolttoaineiden kestävyyskriteerit soveltuvat Suomen olosuhteisiin ja ottavat huomioon pitkäjänteisen ja määrätietoisen työmme kestävän biomassan osalta. On myös paikallaan, että uusiutuvan sähkön tukiohjelmien avaaminen muiden jäsenmaiden tuotannolle säilyy vapaaehtoisena, Tiilikainen jatkaa.

– Kokonaisuutena tarkastellen saavutettu ratkaisu on Suomen kannalta suotuisa ja hyvin linjassa kansallisten energia- ja ilmastotavoitteiden kanssa. Direktiivin toimeenpano ja sen kansalliset tulkinnat tulevat olemaan laaja prosessi, joka vaikuttaa monilla aloilla, ministeri Tiilikainen muistuttaa.

Direktiivin toimeenpanoa aletaan valmistella heti lopullisen hyväksynnän jälkeen. Direktiivi on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2021 alusta. Sen lopullinen hyväksyntä kuitenkin edellyttää, että Euroopan parlamentti hyväksyy direktiiviesityksen trilogi-neuvotteluissa sovitussa muodossa. Jos näin tapahtuu, on neuvosto sitoutunut hyväksymään parlamentin kannan asiassa.

Lisätiedot:
energiaministerin erityisavustaja Vilhartti Hanhilahti, puh. +358 40 836 4823
ylijohtaja Riku Huttunen, TEM, puh. +358 50 431 6518
ylitarkastaja Pekka Grönlund, TEM, puh. +358 29 506 4815
ylitarkastaja Katja Tuokko, TEM, puh. +358 50 465 553

 
Sivun alkuun