Hyppää sisältöön

Coreper-kommittén godkände förhandlingsresultatet om förslaget till direktiv om förnybar energi – målet för 2030 ska höjas till 32 procent

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 27.6.2018 15.41 | Publicerad på svenska 28.6.2018 kl. 13.25
Pressmeddelande

Coreper-kommittén, som består av EU-medlemsstaternars ständiga representanter, godkände den 27 juni 2018 det inofficiella samförstånd som nåddes tidigare denna månad (13.6) vid kommissionens, Europaparlamentets och rådets trepartsförhandlingar i fråga om det i EU:s paket om ren energi ingående förslaget till direktiv om förnybar energi (REDII).

Förslaget till direktiv om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor skapar ett ramverk för främjandet av förnybar energi under en tidperiod som sträcker sig till år 2030. Enligt den godkända kompromissen höjs EU:s gemensamma mål för förnybar energi för år 2030 från nuvarande 27 procent till 32 procent. Vid trepartsförhandlingarna föreslog parlamentet att det gemensamma målet höjs till så mycket som 35 procent.

– Den nu godkända lösningen stöder på ett planenligt sätt Finlands ambitiösa mål för förnybar energi och bioekonomi och bidrar till de nödvändiga investeringarna. För vår del är det speciellt viktigt att uppnå tillräckligt ambitiösa mål för användningen av förnybar energi i trafiken, särskilt när det gäller avancerade biodrivmedel, konstaterar bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen.

– Även hållbarhetskriterierna för fasta biomassabränslen lämpar sig för Finlands förhållanden och beaktar vårt långsiktiga och målmedvetna arbete när det gäller hållbar biomassa. Det är också på sin plats att det fortfarande är frivilligt att öppna stödprogrammen för förnybar el för andra medlemsländers produktion, fortsätter Tiilikainen.

– Betraktat som helhet är den uppnådda uppgörelsen gynnsam för Finland och ligger i linje med de nationella energi- och klimatmålen. Genomförandet av direktivet och dess nationella tolkningar kommer att vara en omfattande process som har verkningar inom många områden, påpekar minister Tiilikainen.

Genomförandet av direktivet påbörjas genast efter det slutliga godkännandet. Direktivet avses träda i kraft vid ingången av 2021. Det slutliga godkännandet av direktivet förutsätter dock att Europaparlamentet godkänner förslaget till direktiv i den form som överenskoms vid trepartsförhandlingarna. Om detta sker, har rådet förbundit sig att godkänna parlamentets ståndpunkt i frågan.

Ytterligare upplysningar:

Vilhartti Hanhilahti, energiministerns specialmedarbetare, tfn +358 40 836 4823
Riku Huttunen, överdirektör, ANM, tfn +358 50 431 6518
Pekka Grönlund, överinspektör, ANM, tfn +358 29 506 4815
Katja Tuokko, överinspektör, ANM, tfn +358 50 465 553

 
Sivun alkuun