Luova talous – kasvua ja uudistumista

Luovan talouden tiekartta on luovien alojen toimijakentän kanssa yhteisesti toteutettu prosessi, jolla tavoitellaan sekä luovien alojen yritysten että muiden toimialojen yritysten kasvua. Tiekarttaan liittyvistä toimenpiteistä kerrotaan ajantasaisesti Creative Finlandin sivuilla
 
Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmassa (2019) on yhdeksi kärjeksi nostettu luovien alojen edistäminen. Hallitusohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi työ- ja elinkeinoministeriö käynnisti yhdessä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa luovan talouden tiekarttatyön syksyllä 2019. Tiekartta valmistui kesällä 2020. 

Luovan talouden tiekartta tarkastelee liiketoiminnan kehittymisen näkökulmasta kolmen keskeisen luovaa osaamista hyödyntävän toimintaympäristön kasvun ja kehittymisen mahdollisuuksia. Nämä liiketoimintaympäristöt ovat: 1. monistettavat sisällöt, 2. luova osaaminen asiakkaalle lisäarvoa tuottavana palveluna sekä 3. tapahtumat ja uniikit tuotteet, joka laajennettuna luovan talouden ulkopuolelle kaikkiin elämyksiin kattavat koko tapahtuma-alan toiminnan.     

Tiekartan käytännön toimenpiteet:

1. ekosysteemien ja verkostojen tunnistaminen ja arvoketjumuutokset
2. erilaiset osaamispuutteet
3. yrityksille suunnatut kehittämispalvelut
4. kasvun ja kansainvälistymisen edistämiseen liittyvät toimenpiteet
5. arviointimenetelmät ja mittarit

Toimenpide-ehdotuksista muokattiin yhdessä toimialojen edustajien kanssa yhteinen tiekartta kasvun esteiden ratkaisemiseksi. Tiekartassa on nostettu esiin ne keskeiset toimet, joiden toteuttamiseen jatkossa on löydettävä uusia verkostoja ja toimintatapoja.        

Työ- ja elinkeinoministeriö sekä opetus- ja kulttuuriministeriö jatkavat yhdessä alan toimijoiden kanssa tiekarttaprosessia. Toteutuksen koordinoinnista vastaa Business Finland ja sen työtä ohjaa OKM:n sekä TEM:n yhdessä asettama ohjausryhmä.

Lisätietoja:

Petra Tarjanne