Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

EU-länder dryftar utvecklandet och ibruktagandet av artificiell intelligens

Arbets- och näringsministeriet
18.6.2020 9.55
Pressmeddelande

Artificiell intelligens (AI) och främjande av digitaliseringen inom alla sektorer är huvudteman för videomötet mellan digitalt avancerade EU-länder måndagen den 22 juni 2020. Näringsminister Mika Lintilä representerar Finland vid mötet, som Danmark är värdland för.

– Den internationella konkurrenssituationen förutsätter att det skapas en ansvarsfull verksamhetsmiljö som möjliggör människocentrerade innovationer och investeringar för att utveckla AI och digitaliseringen, säger minister Lintilä.

Målet för mötet är att utvärdera utvecklandet av AI

Syftet med det kommande mötet är att finna lösningar som kan påskynda utvecklandet och ibruktagandet av AI och att diskutera utvecklandet av AI på EU-nivå. Enligt uppskattningar skulle ett framgångsrikt utvecklande och ibruktagande av AI öka den sammanlagda produktionen inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet med en femtedel före 2030.

I och med coronakrisen har EU ett allt större behov att investera i tillförlitlig och trygg AI över sektorsgränserna. Vid mötet diskuteras kommissionens initiativ till ett regelverk och politiska medel för att främja investeringar i forskning och innovation inom AI, stärka kompetensen samt främja användningen av AI i små och medelstora företag. Ett annat viktigt mål är att stärka medborgarnas förtroende för AI och för tjänster som utnyttjar AI.

D9+ är en ministergrupp för digitalt avancerade EU-länder. Den består Finland, Belgien, Danmark, Estland, Irland, Luxemburg, Nederländerna, Sverige, Polen och Tjeckien. Gruppen har till uppgift att strategiskt främja utnyttjande och genomförande av digitaliseringen samt utbyte av bästa praxis.

Finländarnas digitala kompetens placerar Finland i topp i jämförelse mellan EU-länderna. Europeiska kommissionen kartlägger EU-ländernas digitala handlingsförmåga och utveckling med hjälp av det årliga indexet för digital ekonomi och digitalt samhälle (DESI). DESI-indexet följer EU-ländernas framsteg i utnyttjande av digitalisering inom fem delområden: anslutbarhet, humankapital (bl.a. digital kompetens), hur medborgarna använder sig av e-tjänster, hur företag använder sig av digital teknik samt digitala offentliga tjänster. Finland behöll sin topplacering i den senaste jämförelsen.

Ytterligare information:

Nina Alatalo, näringsministerns tjänstemannamedarbetare (EU-ärenden), arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 171
Satu Vasamo-Koskinen, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 073

 
Sivun alkuun