Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

EU:n kilpailukykyministerit keskustelevat teollisuudesta kasvun moottorina, vihreästä siirtymästä ja digitalisoitumisen edistämisestä

Työ- ja elinkeinoministeriö
22.10.2020 12.29
Tiedote
Lähikuvassa työhanskat, joiden päällä tummat suojalasit.

Kilpailukykyministerit kokoontuvat 23.10.2020 videokokouksessa käsittelemään EU:n kilpailukykyä tulevaisuudessa. Suomea kokouksessa edustavat elinkeinoministeri Mika Lintilä ja työministeri Tuula Haataisen valtiosihteeri Ville Kopra.

Kilpailukyvystä vastaavat ministerit kokoontuvat keskustelemaan Euroopan teollisuusstrategian kehittämisestä. Epävirallisen videokokouksessa ministerit keskustelevat EU:n teollisuudesta taloudellisen kasvun ja elpymisen moottorina, vihreän ja digitaalisen siirtymän edistämisestä sekä tasapuolisen toimintaympäristön saavuttamisesta.

– Digitaalisuus on EU:n teollisuuden keskeinen kestävän kasvun ja kilpailukyvyn edistäjä. Teollisuuden vähähiilisyystiekartat ja uudet teknologiat kuten tekoäly ja kvanttiteknologia ovat keskeisiä vihreän ja digitaalisen siirtymän mahdollistajia, elinkeinoministeri Mika Lintilä sanoo.

Suomi pitää tärkeänä sitä, että EU:n eri rahoitusohjelmat tukevat teollisuuden kilpailukykyä paranta-vaa eurooppalaista tutkimus- ja innovaatiotoimintaa.

Toimivat sisämarkkinat avainasemassa

Koronaviruspandemialla on ollut valtava vaikutus Euroopan teollisuudelle. Tautitilanne on häirinnyt tuotantoketjuja, rajoittanut ihmisten liikkumista ja laskenut tuotteiden kysyntää. Eurooppalaisen teollisuuden palautuminen tapahtuu tehokkaiden ja innovatiivisten pk-yritysten avulla. Talouden kasvun ja kilpailukyvyn kannalta on välttämätöntä, että EU:n markkinat pysyvät avoimina ja kilpailullisina.

– Yrityksille tulee turvata elinkeinotoiminnan tasapuoliset toimintaedellytykset niin sisämarkkinoilla kuin globaalisti. Toimivat sisämarkkinat sekä selkeät EU:n kilpailu- ja valtiotukipolitiikan linjaukset ovat avainasemassa investointien houkuttelemiseksi, sanoo valtiosihteeri Ville Kopra.

Epävirallinen kokous järjestetään EU-puheenjohtajamaa Saksan aloitteesta ja videokokouksessa ei tehdä päätöksiä.

Lisätietoja:
elinkeinoministerin virkamiesavustaja (EU-asiat) Nina Alatalo, TEM, p. 029 504 7171
Erityisasiantuntija Isabella Paju, p. 029 504 7015

 
Sivun alkuun