Hoppa till innehåll

EU:s konkurrenskraftsministrar diskuterar industrin som tillväxtmotor, grön övergång och främjande av digitalisering

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 22.10.2020 12.29
Pressmeddelande
Lähikuvassa työhanskat, joiden päällä tummat suojalasit.

Konkurrenskraftsministrarna håller 23.10.2020 ett videomöte för att behandla EU:s konkurrenskraft i framtiden. Finland representeras vid mötet av näringsminister Mika Lintilä och arbetsminister Tuula Haatainens statssekreterare Ville Kopra.

De ministrar som ansvarar för konkurrenskraften sammanträder för att diskutera utvecklingen av den europeiska industristrategin. Vid det informella videomötet diskuterar ministrarna EU:s industri som motor för ekonomisk tillväxt och återhämtning, främjandet av grön och digital övergång samt uppnåendet av en jämlik verksamhetsmiljö.

– Digitalisering är en viktig främjare av hållbar tillväxt och konkurrenskraft inom EU:s industri. In-dustrins färdplaner för ett koldioxidsnålt samhälle och ny teknik, såsom artificiell intelligens och kvantteknik, är centrala möjliggörare av en grön och digital omställning, säger näringsminister Mika Lintilä.

Enligt Finland är det viktigt att EU:s olika finansieringsprogram stöder europeisk forsknings- och innovationsverksamhet som förbättrar industrins konkurrenskraft.

En fungerande inre marknad i nyckelställning

Coronaviruspandemin har haft en enorm inverkan på den europeiska industrin. Sjukdomsläget har stört produktionskedjorna, begränsat människors rörlighet och minskat efterfrågan på produkter. Den europeiska industrins återhämtning sker med hjälp av effektiva och innovativa små och medel-stora företag. Med tanke på den ekonomiska tillväxten och konkurrenskraften är det nödvändigt att EU-marknaden förblir öppen och konkurrensutsatt.

– Företagen ska tryggas lika verksamhetsbetingelser för näringsverksamheten såväl på den inre marknaden som globalt. En fungerande inre marknad och tydliga riktlinjer för EU:s konkurrens- och statsstödspolitik har en nyckelposition när det gäller att locka investeringar, säger statssekreterare Ville Kopra.

Det inofficiella mötet ordnas på initiativ av EU:s ordförandeland Tyskland och inga beslut fattas vid videomötet.

Ytterligare information:
Nina Alatalo, näringsministerns tjänstemannamedarbetare (EU-ärenden), arbets- och näringsministe-riet, tfn 029 504 7171
Isabella Paju, specialsakkunnig, tfn 029 504 7015

Tillbaka till toppen