Hyppää sisältöön

Heikki Heikkilä utnämndes till direktör för närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 23.9.2022 13.05 | Publicerad på svenska 26.9.2022 kl. 13.08
Pressmeddelande
Heikki Heikkilä. Bild: Jukka Vähälummukka
Heikki Heikkilä. Bild: Jukka Vähälummukka

Arbetsminister Tuula Haatainen har utnämnt Heikki Heikkilä till direktör för närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter (utvecklings- och förvaltningscentret) för tiden 1 november 2022–31 oktober 2027.

Heikkilä har diplomingenjörsexamen. Han har sedan 2015 varit direktör för utvecklings- och förvaltningscentrets informations- och kommunikationsenhet. Heikkilä har omfattande erfarenhet av strategisk ledning och förändringsledarskap vid utvecklings- och förvaltningscentret, vid informationsförvaltningsenheter inom den statliga regionförvaltningen och vid ministerier.

Utvecklings- och förvaltningscentret producerar utvecklings- och förvaltningstjänster för NTM-centralerna och arbets- och näringsbyråerna. Centret är ett riksomfattande nätverksbaserat ämbetsverk som bedriver verksamhet med stöd av en geografiskt decentraliserad verksamhetsmodell.

Direktören för utvecklings- och förvaltningscentret leder och utvecklar centrets verksamhet och svarar inför arbets- och näringsministeriet för verksamhetens resultat och kvalitet och för uppnåendet av resultatmålen. Flera ministerier och ämbetsverk styr utvecklings- och förvaltningscentrets verksamhet inom sina egna ansvarsområden. De första åren av sin mandatperiod har direktören en central roll i förnyandet av utvecklings- och förvaltningscentret som en del av reformen av arbets- och näringstjänsterna 2024.

Tjänsten som utvecklings- och förvaltningscentrets direktör söktes inom utsatt tid av 33 personer.

Ytterligare information:
Marko Laiho, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 064 215

 
Sivun alkuun