Hyppää sisältöön

Kaivoslakityöryhmän ensimmäisessä kokouksessa kuultiin tutkijoita

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 13.3.2020 17.00
Tiedote

Kaivoslain uudistamista tukeva työryhmä kokoontui 13.3.2020 ensimmäisen kerran. Kokouksessa kuultiin tutkijoita ja käsiteltiin työryhmän työsuunnitelma.

– Kaivoslainsäädännön uudistuksen tavoitteet tulevat suoraan hallitusohjelmasta. Työryhmän tärkeimpänä tehtävänä on sovittaa yhteen eri näkökulmia kaivoslainsäädännön uudistamisessa, toteaa työryhmän puheenjohtaja, ylijohtaja Ilona Lundström työ- ja elinkeinoministeriöstä.

Kaivoslain uudistuksessa parannetaan kaivosten ympäristösuojelua, varmistetaan kaivosten toimintaedellytykset, parannetaan paikallista hyväksyttävyyttä ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä parannetaan lain käytännön toiminnallisuutta. Uudistuksessa kuullaan sidosryhmiä, ja lainvalmistelu tehdään tutkittuun tietoon pohjautuen.

Työryhmän kuultavina olivat professori Anne Tolvanen, Luonnonvarakeskuksesta (Luke) tutkimustiedosta esiin nousevista tarpeista kaivoslain uudistamille ja professori Kai Kokko Helsingin yliopistosta kaivoslain roolista ympäristöoikeuden sääntelyjärjestelmässä.

Työryhmä kuulee vielä kesäkuun kokouksessaan professori Ismo Pölöstä Itä-Suomen yliopistosta ja professori Ari Ekroosia Aalto yliopistosta kaivostoiminnan ympäristösuojelutason parantamisesta.  

Työryhmä tukee työ- ja elinkeinoministeriön lokakuussa 2019 asettamaa lainvalmisteluhanketta. Virkamiestyönä tehtävää lainvalmistelua taustoittaa kesäkuussa 2019 valmistunut OTT Pekka Vihervuoren laatima kaivoslain toimivuutta tarkasteleva selvitys.

Sidosryhmät voivat osallistua valmisteluun useassa vaiheessa

Työryhmä kokoontuu työsuunnitelmansa mukaan maalis-, huhti,- kesä-, elo- ja marraskuussa. Työryhmän teemoitettuihin kokouksiin kutsutaan kuultavaksi eri alojen asiantuntijoita.

Työryhmä järjestää kaksi avointa kuulemistilaisuutta toukokuussa ja elokuussa. Koronatilanteesta johtuen ainakin toukokuun tilaisuus järjestetään vuorovaikutteisena verkkolähetyksenä. TEM kertoo järjestelyistä tarkemmin myöhemmin.

Lainvalmistelu toteutetaan avoimena ja osallistavana prosessina. Eri sidosryhmien on mahdollista kertoa prosessin aikana näkemyksensä useaan kertaan: työryhmässä, työryhmän kuulemisissa, lainvalmistelun kuulemistilaisuuksissa ja lausuntokierroksella. Viimeistelty lakiesitys annetaan hallituksen esityksenä eduskuntaan, jossa prosessiin kuuluvat eri valiokuntien käsittelyt ja kuulemiset.

Kaivoslain uudistamista tukevassa työryhmässä on edustettuna neljää ministeriötä (TEM, YM, VM ja MMM), saamelaiskäräjät, Lapin liitto, ELY-keskukset, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes), Geologian tutkimuskeskus, Paliskuntain yhdistys, Suomen Kuntaliitto ry, Kaivosteollisuus ry, Suomen luonnonsuojeluliitto, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto (MTK), Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK, Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ja Elinkeinoelämän keskusliitto EK. Työryhmän kolmihenkinen sihteeristö on TEM:stä.

Työryhmän toimikausi päättyy marraskuun lopussa. Hallituksen esitys kaivoslain muuttamisesta annetaan eduskunnalle joulukuussa 2020.

Kaivoslain uudistamisen teemasivusto on TEM:n verkkopalvelussa osoitteessa: https://tem.fi/kaivoslakiuudistus Sivustolta löytyy myös työryhmän 13.3.2020 kokouksen aineistot.

Lisätiedot:
ylijohtaja Ilona Lundström, TEM, puh. 029 504 7186 (työryhmän puheenjohtaja) [email protected]
kaivosylitarkastaja Riikka Aaltonen, TEM, puh. 029 506 4216 (työryhmän sihteeri)
hallitusneuvos Tuula Manelius, TEM, puh. 029 506 4909 (työryhmän sihteeri)
johtava asiantuntija Niklas Vartiainen, TEM, puh. 029 504 7317 (työryhmän sihteeri)

 
Sivun alkuun