Hyppää sisältöön

Kilpailukykyministerit keskustelevat yrittäjyydestä ja sisämarkkinoiden kehittämisestä

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 2.5.2019 8.03
Tiedote

EU:n neuvoston puheenjohtajamaa Romania järjestää epävirallisen kilpailukykyministereiden kokouksen 2.–3.5.2019 Bukarestissa. Suomea kokouksessa edustaa elinkeinoministeri Mika Lintilä. Tapaamisessa ministerit keskustelevat yrittäjyyden, pk-yritysten, startupien ja nopeasti kasvavien yritysten (nk. scale up -yritykset) merkityksestä EU:n kilpailukyvylle.

Suomi katsoo, että kasvu, kilpailukyky, työllisyys ja hyvinvointi perustuvat jatkuvasti kehittyvään ja uudistuvaan yritystoimintaan ja osaamiseen. Pk-yrityksillä on keskeinen rooli talouden kasvussa ja uusien työpaikkojen syntymisessä. Tämän vuoksi yrittäjyyden edellytysten kohentamista on jatkettava ja pk-yrityksille on luotava suotuisa ja kasvuun kannustava toimintaympäristö.

– EU-tasolla keskeistä pk-yritysten kasvun edistämisen kannalta on sisämarkkinoiden toiminnan edelleen vahvistaminen, jotta yrityksille syntyy aidosti Euroopan laajuinen kotimarkkina-alue, toteaa ministeri Mika Lintilä.

Lisäksi kilpailukykyministerit keskustelevat integroidusta lähestymistavasta, jossa sisämarkkinoiden kehittämistä ja teollisuuspolitiikkaa tarkastellaan kokonaisuutena. Keskustelu antaa syötteitä komission jatkotyöhön teollisuuspolitiikkavision ja sisämarkkinalainsäädännön toimeenpanoa koskevan toimintasuunnitelman valmisteluun.

Suomen näkemyksen mukaan Euroopan globaalin kilpailukyvyn varmistaminen vaatii kokonaisvaltaista näkökulmaa ja sisämarkkina-, digitalisaatio-, teollisuuspolitiikan sekä kauppapolitiikan entistä tiiviimpää integrointia.

– EU:lle on luotava vahva taloudellinen pohja. Meidän on varauduttava globaaleihin epävarmuuksiin kestävän kasvun visiolla, painottaa ministeri Lintilä.

– Eurooppalaisen teollisuuden pitää tavoitella maailmanlaajuisesti johtavaa asemaa muun muassa digitaalitalouden ja strategisten arvoketjujen saralla, Lintilä jatkaa.

Lounaalla ministerit keskustelevat energiaintensiivisestä teollisuudesta.

Lisätiedot:
elinkeinoministerin virkamiesavustaja (EU- ja kv. asiat) Nina Alatalo, TEM, puh. +358 50 431 8015
viestintäasiantuntija Anniina Lehtonen, TEM, puh. +358 50 476 3736

 
Sivun alkuun