Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

Konkurrenskraftsministrarna diskuterar företagande och utveckling av den inre marknaden

Arbets- och näringsministeriet
2.5.2019 8.03
Pressmeddelande

EU-rådets ordförandeland Rumänien arrangerar ett informellt möte för konkurrenskraftsministrarna i Bukarest den 2 och 3 maj 2019. Finland representeras vid mötet av näringsminister Mika Lintilä. Under mötet diskuterar ministrarna vilken betydelse företagandet, de små och medelstora företagen, start up-företagen och de snabbväxande företagen (s.k. scale up-företag) har för EU:s konkurrenskraft.

Finland anser att tillväxt, konkurrenskraft, sysselsättning och välfärd baserar sig på företagande och kunnande som  utvecklas och förnyas ständigt. De små och medelstora företagen har en central roll i den ekonomiska tillväxten och uppkomsten av nya arbetstillfällen. Därför bör förutsättningarna för företagande ytterligare förbättras och en gynnsam verksamhetsmiljö som sporrar till tillväxt skapas för de små och medelstora företagen.

– På EU-nivån är det viktigt med tanke på främjandet av små och medelstora företags tillväxt att den inre marknadens funktion stärks ytterligare, så att det för företagen genuint skapas ett hemmamarknadsområde som omfattar hela Europa, konstaterar minister Mika Lintilä.

Konkurrenskraftsministrarna diskuterar dessutom ett integrerat förhållningssätt där utvecklandet av den inre marknaden och industripolitiken betraktas som en helhet. Diskussionen tillför idéer för kommissionens fortsatta arbete för att lägga fram en handlingsplan för genomförande av den industripolitiska visionen och inremarknadslagstiftningen.

Enligt Finlands syn kräver säkerställande av Europas globala konkurrenskraft ett helhetsperspektiv och en närmare integration av inremarknads-, digitaliserings-, industri- och handelspolitiken.

– Det bör skapas en stark industriell bas bör EU. Vi måste förbereda oss på globala osäkerhetsfaktorer genom en vision för hållbar tillväxt, betonar minister Lintilä.

– Den europeiska industrin bör eftersträva en ledande position globalt bl.a. i fråga om digital ekonomi och strategiska värdekedjor, fortsätter Lintilä.

Temat för ministrarnas lunchdiskussioner är den energiintensiva industrin.

Ytterligare upplysningar:
Niina Alatalo, näringsministerns tjänstemannamedarbetare (EU-ärenden och internationella frågor), ANM, tfn +358 50 431 8015
Anniina Lehtonen, kommunikationsexpert, ANM, tfn +358 50 476 3736

 
Sivun alkuun