Hyppää sisältöön

Kumppanuudessa kohti tulevaa rakennerahastokautta: Fokus alueiden voimavaroihin ja tarpeisiin perustuvaan aluekehittämiseen

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 17.2.2020 12.40
Uutinen
Etelä- ja Länsi-Suomen valmistelutyöryhmän puheenjohtaja Tiina Huotari
Etelä- ja Länsi-Suomen valmistelutyöryhmän puheenjohtaja Tiina Huotari

Etelä- ja Länsi-Suomessa tulevan rakennerahastokauden valmistelu on edennyt hyvin. Alueen kaikki maakuntien liitot ja ELY-keskukset ovat tiiviisti mukana valmistelussa. Valtakunnallisen tason valmistelutyössä Etelä- ja Länsi-Suomen valmistelutyöryhmän puheenjohtaja Tiina Huotari Uudenmaan liitosta korostaa kumppanuuden merkitystä.

− Kyseessä on ennen kaikkea alueiden ohjelma, joten on tärkeää, että kaikki keskeiset kumppanit ovat mukana, toteaa Huotari.

Etelä- ja Länsi-Suomen tavoitteena oli yksi yhteinen rakennerahasto-ohjelma koko Suomeen (lukuunottamatta Ahvenanmaata, joka päättää itse mahdollisesta ohjelmastaan).

− Iloitsemme, että yksi ohjelma toteutui. Se on toimiva malli muun muassa siksi, että se helpottaa suuraluerajat ylittävää yhteistyötä. Saimaan alue on käytännön esimerkki kehittämisestä, jota on tärkeää pystyä tekemään niin, että suuraluerajat ylittyvät, Huotari kertoo.

Kehityseroja on myös maakuntien sisällä

Työ- ja elinkeinoministeriö käynnisti syksyllä 2018 tulevan EU:n ohjelmakauden valmistelun. Kansallisessa ohjelmatyössä määritetään EU:n asetusten perusteella strateginen tavoitekokonaisuus, tuettava toiminta ja hallinnon menettelyt.

Valmistelun ohjelmasisällöt mukailevat pitkälti kuluvan ohjelmakauden teemoja, mutta niitä päivitetään vastaamaan nykyisiä tarpeita ja toimintaympäristöä. Teemoista etenkin ilmastoneutraalisuus, kiertotalous, elinkeinoelämän kilpailukyky ja digitalisaatio ovat keskeisiä Etelä- ja Länsi-Suomen näkökulmasta. Tulevalle ohjelmakaudelle on tarpeen kehittää keinoja, joilla eri rahoitusinstrumentteja voidaan käyttää joustavammin yhdessä. Myös hallinnon keventäminen on edelleen tarpeen.

Haastattelun lopuksi Huotari korostaa vahvaa aluelähtöisyyden merkitystä.

− Pidän tärkeänä vahvistaa aluekehitystä, joka perustuu alueiden omiin vahvuuksiin ja voimavaroihin, tarpeisiin ja sisältöihin. Näin voidaan paremmin huomioida alueelliset erityispiirteet. Pelkkä suuraluetason tarkastelu ei enää riitä, kun kehityseroja löytyy maakuntienkin sisältä.

Osana rakennerahasto-ohjelman 2021−2027 valmistelua tärkeässä roolissa on alueilla tehtävä valmistelutyö. Etelä- ja Länsi-Suomen alueellista valmistelua koordinoi Uudenmaan liitto.

Haastateltavana oli Etelä- ja Länsi-Suomen valmistelutyöryhmän puheenjohtaja Tiina Huotari. EU:n rakennerahastokautta 2021−2027 valmistellaan yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa kumppanuusperiaatteen mukaisesti. Kumppanuudessa kohti tulevaa rakennerahastokautta -sarjaan haastatellaan lisäksi Marja-Riitta Pihlmania työ- ja elinkeinoministeriöstä, Päivi Keisasta Pohjois-Pohjanmaan liitosta, Mauri Yltiötä ympäristöministeriöstä sekä Jussi Ahokasta SOSTE ry:sta.

Kumppanuusperiaate ohjelmavalmistelussa

  • EU:n tulevan rakennerahastokauden valmistelua tehdään kumppanuusperiaatetta noudattaen sekä keskushallinnossa että alueilla.
  • Ohjelmavalmistelun tueksi TEM on asettanut kumppanuuteen perustuvan Koheesio 2021+ -työryhmän. Työryhmän tehtävänä on tukea kansallisen ohjelmatyön valmistelua.
  • Työryhmä tekee ehdotuksia työ- ja elinkeinoministeriölle Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) osarahoittaman toiminnan sisällöistä ja tavoitteista sekä keskustelee ohjelmatyöhön liittyvästä hallinnon valmistelusta.

Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö (2020)

 
Sivun alkuun