Hyppää sisältöön

På väg mot en strukturfondsperiod i partnerskap: Fokus på regionutveckling som baserar sig på regionernas resurser och behov

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 17.2.2020 12.40 | Publicerad på svenska 17.2.2020 kl. 13.28
Nyhet
Ordförande för beredningsgruppen för Södra och Västra Finland Tiina Huotari
Ordförande för beredningsgruppen för Södra och Västra Finland Tiina Huotari

Beredningen av den framtida strukturfondsperioden i Södra och Västra Finland har framskridit väl. Alla landskapsförbund och närings-, trafik- och miljöcentraler inom regionen är starkt involverade i beredningen. I beredningsarbetet på riksnivå betonar ordförande för beredningsarbetsgruppen för Södra och Västra Finland Tiina Huotari från Nylands förbund partnerskapets betydelse.

− Det är framför allt fråga om ett program för regionerna, varför det är viktigt att alla centrala partner är med, säger Huotari.

Södra och Västra Finlands mål var ett gemensamt strukturfondsprogram för hela Finland (med undantag för Åland som bestämmer själv om sitt eventuella program).

− Vi gläder oss över att ett program genomfördes. Det är en fungerande modell bland annat därför att den underlättar samarbete som överskrider storområdesgränserna. Saimenområdet är ett praktiskt exempel på utveckling som det är viktigt att kunna bedriva så att storområdesgränserna överskrids, berättar Huotari.

Utvecklingsskillnader finns även inom landskapen

Arbets- och näringsministeriet inledde under hösten 2018 beredningen av EU:s framtida programperiod. I det nationella programarbetet fastställs utifrån EU:s förordningar strategiska mål, den verksamhet som ska stödas och de administrativa förfarandena.

Programinnehållen vid beredningen följer i stor utsträckning teman för den innevarande programperioden, men de uppdateras för att motsvara de nuvarande behoven och omvärlden. Av temana är framför allt klimatneutralitet, cirkulär ekonomi, näringslivets konkurrenskraft och digitalisering centrala ur Södra och Västra Finlands synvinkel. Det är nödvändigt att för den framtida programperioden utveckla sådana medel att man kan använda olika finansieringsinstrument tillsammans på ett smidigare sätt. Även förvaltningen behöver fortfarande förenklas.

I slutet av intervjun betonar Huotari betydelsen av en stark regional orientering.

− Jag anser det viktigt att stärka den regionala orienteringen som baserar sig på regionernas egna styrkor och resurser, behov och innehåll. På det sättet kan man bättre beakta de regionala särdragen. Att enbart granska på storområdesnivå räcker inte längre då det finns utvecklingsskillnader även inom landskapen.

Som ett led i beredningen av strukturfondsprogrammet 2021−2027 spelar beredningsarbetet i regionerna en viktig roll. Den regionala beredningen i Södra och Västra Finland samordnas av Nylands förbund.

Ordförande för beredningsgruppen för Södra och Västra Finland Tiina Huotari intervjuades. EU:s strukturfondsperiod 2021−2027 bereds i samarbete med olika intressentgrupper i enlighet med partnerskapsprincipen. I serien På väg mot en strukturfondsperiod i partnerskap intervjuas därtill Marja-Riitta Pihlman från arbets- och näringsministeriet, Päivi Keisas från Nylands förbund, Mauri Yltiö från miljöministeriet och Jussi Ahokas från SOSTE Finlands social och hälsa rf.

Principen om partnerskap vid beredningen av programmet

  • Beredningen av EU:s framtida strukturfondsperiod sker med iakttagande av partnerskapsprincipen både inom centralförvaltningen och i regionerna.
  • Till stöd för beredningen av programmet har ANM tillsatt arbetsgruppen Koheesio 2021+ som baserar sig på partnerskap. Arbetsgruppen har till uppgift att stödja beredningen av det nationella programarbetet.
  • Arbetsgruppen lägger fram förslag till arbets- och näringsministeriet om innehållet i och målen för Eruf:s och ESF:s delfinansierade verksamhet och diskuterar beredningen inom förvaltningen som gäller programarbetet.

Källa: Arbets- och näringsministeriet (2020) 

 
Sivun alkuun