Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

Ministrarna Lintilä och Skinnari främjar Finlands export till Sverige inom livsmedels-, textil- och hälsosektorn

Arbets- och näringsministerietUtrikesministeriet
14.4.2021 11.26
Pressmeddelande
Ministrarna Mika Lintilä och Ville Skinnari
Ministrarna Mika Lintilä och Ville Skinnari

Näringsminister Mika Lintilä och utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari gör ett virtuellt Team Finland-besök i Sverige den 15 april 2021. Syftet med besöket är att intensifiera de finländska och svenska företagens handelsrelationer särskilt inom mat- och dryckesindustrin, textilindustrin samt hållbar sjukvårdssektorn.

Coronapandemin har skapat nya möjligheter för handelsförbindelserna mellan Finland och Sverige. Under pandemin minskade Finlands export till Sverige minst av de största partnerländerna. Finländska exportföretag satsar nu i första hand på närmarknaden.

Finland och Sverige satsar på hållbar tillväxt

Båda länderna eftersträvar en socialt och ekologiskt hållbar ekonomisk tillväxt. Syftet med samarbetet är att hitta innovativa lösningar för affärsverksamhet som stöder cirkulär ekonomi.

– Syftet med besöket är att utveckla samarbetsmodeller och finna hållbara lösningar för affärsverksamhet. Sverige har nyligen publicerat en åtgärdsplan för cirkulär ekonomi med hundra punkter och på motsvarande sätt har Finland en ny strategi för cirkulär ekonomi i enlighet med regeringsprogrammet. Jag tror att dessa politiska referensramar erbjuder intressanta möjligheter och stöd också för samarbete mellan företag, utveckling av affärsverksamheten och nya hållbara lösningar, säger minister Lintilä.

Sverige är Finlands närmaste handelspartner och ekonomiska partner

Sverige erbjuder finländska företag en bra språngbräda till den internationella marknaden. Under besöket har företagen möjlighet att främja sin export inom mat- och dryckesindustrin, textilindustrin samt hållbar sjukvårdssektorn.

– Det finns nu efterfrågan på finländsk kompetens och finländska lösningar ute i världen. Inledandet av exporten med Sverige ger goda färdigheter att lära sig internationell affärsverksamhet, vilket kan utvidgas till andra delar av Europa och världen. Jag besökte Stockholm förra veckan och viljan att samarbeta är nu ömsesidig, eftersom konkurrensen ute i världen är hård, säger minister Skinnari.

Cirka 40 finländska företag deltar i besöket. Deltagare är Oats by Kinnusen Mylly Oy, Hartwall, Helsinki Mills, Helsinki Wildfoods Oy, Kiantama Oy, Laitilan Wirvoitusjuomatehdas Oy, Porokylän Leipomo, Real Snacks Oy, Suomisen Maito Oy, Tenu Ventures Ltd, TwoDads Ltd, Oy Weekend Snacks Ltd, Coveross Oy, Emmy Clothing Company, NordShield, Oikiat Design Oy, RePack, Touchpoint, Rester Ltd, Woodly, Abomics Oy, ARKCON, BeingHealthy Oy, BusinessOulu, Coronaria, Envera Oy, Futurice, Granlund Oy, Helvar, Itula, Medanets, Medixine, Megical, Monidot, Newlcon Oy, Nukute Ltd, Secapp, Timmi Software Ltd, Tridify och Uleåborgs universitet.  

Team Finland är ett nätverk av offentliga aktörer som erbjuder finländska företag internationaliseringstjänster. Nätverket erbjuder företag en smidig servicekedja från rådgivning till finansiering och ordnar exportfrämjande internationella besök. Från Sverige deltar bland annat inköpare, handelskamrarnas medlemsföretag och representanter för olika organisationer.

Ytterligare information:
Nina Alatalo, näringsministerns tjänstemannamedarbetare (EU-ärenden), arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7171
Kati Shibutani, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 9047 
Tiina Vainio, utvecklings- och utrikeshandelsministerns specialmedarbetare, tfn 050 524 6559

 
Sivun alkuun