Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

PITKO-jatkoselvitys päivittää päästövähennyslaskelmat Hiilineutraali Suomi 2035 -tavoitteen mukaisiksi

Työ- ja elinkeinoministeriö
20.9.2019 12.43
Tiedote

Työ- ja elinkeinoministeriö tilaa Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:ltä selvityksen, jolla päivitetään helmikuussa julkaistun kasvihuonekaasujen pitkän aikavälin kokonaispäästökehitystä arvioineen PITKO-selvityksen laskelmat vastaamaan hallitusohjelman Ilmastoneutraali Suomi 2035 -tavoitteita.

Selvityksessä otetaan huomioon samanaikaisesti erillisessä Luonnonvarakeskuksen (Luke) hankkeessa toteutettava päivitys LULUCF-sektorin skenaarioihin (MALULU-selvitys) sekä käynnisteillä oleva toimialakohtaisten vähähiilisyystiekarttojen laatiminen.

Hanke toteutetaan siten, että alustavat arviot on mahdollista sisällyttää hankkeen tulosten esittelyyn 11.11.2019 hallituksen Ilmasto- ja energiapoliittiselle ministerityöryhmälle. Lopullinen raportti valmistuu joulukuussa 2019.

Ilmasto- ja energiapolitiikan pitkän aikavälin strategiatyön pohjaksi julkistettiin viime helmikuussa VTT:n ja Suomen ympäristökeskuksen PITKO-selvitys, jossa arvioitiin päästövähennyskehitystä ja keskeisiä toimialakohtaisia etenemisvaihtoehtoja kohti hiilineutraaliutta. Selvityksen skenaarioista vain yksi johti hiilineutraaliin Suomeen vuoden 2040 tienoilla.

Nyt aiempia skenaarioita täydennetään pitäen silmällä hallituksen ilmastoneutraalius 2035-tavoite. Tämä tarkoittaa käytännössä entistä radikaalimpia päästövähennyspolkuja.

Työn tuloksia hyödynnetään päästövähennystoimien valmistelussa sekä EU:lle toimitettavan kansallisen pitkän aikavälin vähäpäästöisyysstrategian (LTS) laadinnassa ja seminaarissa, joka muodostaa strategian valmisteluun sisältyvän julkisen kuulemisen.

Hankkeen projektipäällikkönä VTT:llä toimii Tiina Koljonen. Työn toteutukseen osallistuvat myös Antti Lehtilä (vertailuskenaarion ja politiikkaskenaarioiden integroitu TIMES-VTT-mallinnus) ja Hanne Siikavirta (toimialahaastattelut, raportointi) sekä tarvittaessa eri sektoreiden teknologia- ja järjestelmäasiantuntijat. Hiilineutraalisuuteen liittyvistä tarkasteluista vastaa Sampo Soimakallio SYKE:stä ja kansantalousmallinnuksesta ja arvioista vastaa Juha Honkatukia Merit Economicsista.

Hanketta ohjaa sama ryhmä, joka toimi viime helmikuussa julkaistun Pitkän aikavälin kokonaispäästökehitys – PITKO -VN TEAS hankkeessa ohjausryhmänä. Sen puheenjohtajana toimii teollisuusneuvos Petteri Kuuva työ- ja elinkeinoministeriöstä.

Lisätiedot:
teollisuusneuvos Petteri Kuuva, TEM, puh. 029 506 4116
johtava tutkija Tiina Koljonen, VTT, puh. 020 722 5806

 
Sivun alkuun